HvA besteedt NPO-gelden aan studentenwelzijn

24 dec 2021 12:16 | Afdeling Communicatie

Begin 2021 stelde het kabinet 8,5 miljard euro beschikbaar aan het onderwijs om de gevolgen van corona te beperken. Ook de Hogeschool van Amsterdam ontving hier een deel van. Het geld is bedoeld voor het inhalen van opgelopen vertraging en voor het ondersteunen van studenten die het moeilijk hebben.

De HvA verdeelt het budget over de faculteiten en besteedt het aan voorzieningen om het welzijn van studenten te verbeteren. Zo zijn er extra informatiepunten ingesteld en sociale initiatieven georganiseerd voor diverse groepen studenten. Het ministerie van OCW maakt onderstaande video hierover.

Bekijk de video