Vanaf 6 november zijn mondkapjes weer verplicht in de gebouwen

3 nov 2021 12:33 | Afdeling Communicatie

Vanwege oplopende druk in de ziekenhuizen heeft het demissionair kabinet in de coronapersconferentie van 2 november jl. een aantal maatregelen afgekondigd. De mondkapjes komen weer terug in bepaalde openbare gelegenheden en op meer plaatsen is het nodig om een QR-code te tonen bij binnenkomst.

Voor de Hogeschool van Amsterdam geldt nu alleen de mondkapjesplicht. Vanaf 6 november is het dragen daarvan verplicht in alle gebouwen wanneer je jezelf verplaatst. Als je zit mag het mondkapje af.

Voorkom besmettingen: basisregels extra belangrijk

De basisafspraken die de hele pandemie al golden, blijven heel belangrijk om besmettingen te voorkomen: geef geen handen, was je handen regelmatig, nies en hoest in je elleboog, houdt afstand waar dat mogelijk is en bij klachten laat je jezelf testen bij de GGD. Juist in het seizoen dat voor ons ligt, waarin verschillende (griep)virussen kunnen heersen, zijn deze basisregels extra belangrijk om besmettingen te voorkomen en de ziekenhuizen te ontlasten.

Thuiswerken en zakelijke bijeenkomsten

Het kabinet adviseert dringend dat medewerkers die niet noodzakelijk op locatie hoeven werken, dat voor de helft van de werktijd thuis doen. Voor HvA medewerkers blijft daarom gelden: werk thuis als het kan, en op de campus als het je werk ten goede komt. Ben je op de campus, houd dan als het kan anderhalve meter afstand. Ga vooral samen in je team(s) en met je leidinggevende in gesprek over hoe we het samen zo inrichten dat het voor iedereen veilig voelt. Maak een zorgvuldige afweging bij het organiseren van fysieke bijeenkomsten waar grotere groepen bijeen zijn, zoals werkoverleg, zakelijke evenementen en andere bijeenkomsten die niet onderwijs- of onderzoek-gerelateerd zijn.

Voor alle onderwijsactiviteiten en evenementen gelden nu nog geen beperkingen, maar het is in de gebouwen wel verplicht om bij verplaatsingen een mondkapje te dragen.

Zelftesten en vaccineren

Het ministerie vraagt ons om regelmatig een zelftest te doen, voordat je naar de HvA komt. Omdat je onbewust het virus met je mee kunt dragen en verder verspreiden is het advies om dit twee keer per week te doen. Zelftesten zijn verkrijgbaar via zelftestonderwijs.nl en liggen bij de ingangen van alle gebouwen. Maak er vooral gebruik van!

Inmiddels is iedere volwassene in Nederland in staat gesteld om zich te laten vaccineren. Het kabinet wees opnieuw op het grote belang dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren om de ziekenhuisopnamen niet verder te laten oplopen. Wij hopen dat iedereen die aan de HvA studeert en werkt ervoor kiest om dat te doen. Blijf respect houden voor de keuze die eenieder maakt.

Nieuwe persconferentie op 12 november

De komende dagen houdt het demissionair kabinet de ziekenhuisopnamen in de gaten. Op 12 november bekijken zij hoe de situatie is en of er aanvullende maatregelen nodig zijn.