Jopie Nooren in bestuur Vereniging Hogescholen

1 okt 2021 14:27 | Afdeling Communicatie

Jopie Nooren, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam, is bestuurslid geworden van de Vereniging Hogescholen (VH). Ze treedt per vandaag, 1 oktober, toe tot het bestuur.

Nooren is benoemd voor 3 jaar met de mogelijkheid van een herbenoeming van nog eens drie jaar. Ook Erika Schaper, bestuursvoorzitter van NHL Stenden Hogeschool treedt toe tot het bestuur van de VH.

Nooren: “Als bestuurslid van de VH wil ik op landelijk niveau bijdragen aan het verder vergroten van de maatschappelijke waarde en toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Waarin we mensen, veelal jongeren, de gelegenheid bieden om zich te ontwikkelen tot goed opgeleide professionals die geëquipeerd zijn om de opgaven van nu en de komende decennia adequaat het hoofd te bieden."