Vitaal uit roerige tijden: hoe ziet komend collegejaar eruit?

9 jun 2021 13:58 | Afdeling Communicatie

We zijn bijna aan het einde van het studiejaar en kijken uit naar de zomervakantie: een periode om uit te rusten en nieuwe inspiratie op te doen. Het lijkt erop dat de situatie in Nederland het vanaf september weer toelaat om onderwijs fysiek op de campussen van de HvA te laten plaatsvinden. Daar zien we allemaal naar uit! Wat betekent dat vanaf september?

Het Ministerie van OCW heeft vier ‘scenario s’ opgesteld voor het komende collegejaar. Het meest waarschijnlijke scenario is het ‘basisscenario’ waarin het hoger onderwijs open kan, de 1,5 meter kan worden losgelaten en vrijwillige zelftesten beschikbaar blijven. Het kabinet neemt begin juli definitief het besluit. Toch weten we van het afgelopen jaar dat de feitelijke situatie wat betreft bijvoorbeeld het aantal besmettingen kan leiden tot aangepaste maatregelen. Vooralsnog gaan we van de volgende situatie uit:

Studeren op de HvA-onderwijslocaties

Voor studenten zal vanaf september de normale aanwezigheidsplicht weer gelden, ook voor buitenlandse studenten. Alleen in bijzondere gevallen zoals buitenlandse studenten die vanwege reisbeperkingen niet naar Amsterdam mogen komen, kunnen opleidingen zoeken naar extra mogelijkheden om hen toch onderwijs te laten volgen. Het maximum aantal personen geldt volgens het huidige ‘basisscenario’ niet voor tentamens. Dit betekent dat ook tentamens weer op de campus kunnen worden afgenomen.

Blended HvA

We hebben afgelopen twee jaar versneld ervaring opgedaan met online onderwijs, onderzoek en samenwerken. We behouden online leermethoden, maar onderwijs en interactie vinden in principe op de campus plaats. We zoeken per opleiding naar een goede, doordachte mix van online leeromgevingen, face-to-face onderwijs, individuele begeleidingsgesprekken en praktijkonderwijs: blended learning. Opleidingen maken hun eigen rooster. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van de input van studenten en medewerkers die ontvangen is via de crisismonitoren. Een deel van de lessen die gericht zijn op kennisoverdracht vindt digitaal plaats.

Werken op de HvA-onderwijslocaties

Het uitgangspunt voor de HvA is altijd geweest: mag het, dan kan het. Zoals het er nu uitziet betekent dat vanaf september onderwijs en werken op onze campuslocaties mogelijk is. Dat betekent dat docenten weer aanwezig zijn voor het geven van colleges, werkgroep, onderzoek en andere activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat er tijd en ruimte op de campus kan worden doorgebracht om te werken en elkaar te ontmoeten. Dat geldt niet alleen voor onderwijs- en onderzoekmedewerkers, maar ook voor de medewerkers in de stafdiensten en ondersteunende functies. Per team wordt gekeken naar wat er mogelijk en wenselijk is, want we hebben gemerkt dat een combinatie met thuiswerken ook heel effectief kan zijn. We sluiten hierbij aan bij wat medewerkers in de crisismonitor aangegeven hebben belangrijk te vinden: een combinatie tussen werken op de campus en werken vanuit huis. Het is goed om hier binnen je team heldere afspraken over te maken.

Vaccinatie, zelftest en hygiënemaatregelen

Rond september zijn naar verwachting alle volwassenen in Nederland gevaccineerd. Wij hopen dat veel mensen die aan de HvA studeren en werken kiezen om dat te doen. Toch willen we benadrukken dat vaccineren een vrije keuze. Wij gaan er vanuit dat in het nieuwe studiejaar sommige van de basismaatregelen gelden. De hygiëneregels, geen handen geven en regelmatig handen wassen blijven vooralsnog van kracht. Mondkapjes blijven waarschijnlijk nog wel verplicht tijdens het rondlopen door de gebouwen en er wordt op dit moment uitgegaan van een maximum van 75 personen bij ontmoetingen en colleges. Uiteraard hopen wij dat deze beperkingen op termijn verdwijnen. Als je niet gevaccineerd bent, kun je een zelftest doen voor je naar de campus komt. Zo’n zelftest blijft beschikbaar via SURF, maar is niet verplicht. Uiteraard blijven we thuis bij klachten en als we positief getest zijn.

Meer informatie over collegejaar 2021-2022

Voor specifieke informatie kunnen studenten en medewerkers bij hun eigen opleiding of team terecht. Updates over de coronamaatregelen vind je op deze pagina.