Jaarverslag: mooie resultaten ondanks gebrek aan contact

7 jun 2021 11:45 | Afdeling Communicatie

2020 was een lastig jaar door de coronabeperkingen. Het gebrek aan echt contact eiste zijn tol onder studenten en medewerkers. Desondanks zijn er mooie resultaten geboekt. Dat valt te lezen in het jaarverslag van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) over 2020, dat vandaag verschijnt.

Dankzij de inzet van docenten en deskundigen op het gebied van ICT en didactiek kon het onderwijs grotendeels online doorgang vinden. Om de werkdruk te verlagen zijn student-assistenten ingezet. Studenten en medewerkers hebben echter veel last gehad van het gebrek aan persoonlijk contact. Toch heeft de situatie ook iets opgeleverd: de kennis en ervaring die docenten en ICT-collega's in korte tijd hebben opgebouwd met online onderwijs. Deze kennis vormt de basis om verder aan blended onderwijs te werken.

Het percentage studenten dat hun diploma haalde (binnen vier jaar, gemeten vanaf de hoofdfase), bleef op hetzelfde niveau als voorgaande jaren, namelijk 62 procent. 6.811 studenten ontvingen hun associate degree, bachelor- of masterdiploma. In het kader van de kwaliteitsafspraken werkten docenten aan de versterking van de onderwijskwaliteit.

Het doen van onderzoek kwam onder druk te staan, maar bood ook nieuwe kansen voor actueel onderzoek rondom corona. Zo kwam er subsidie binnen voor onderzoek naar het gebruik van publieke ruimtes in de anderhalvemetersamenleving. In totaal verwierf de HvA 14,6 miljoen euro subsidie voor onderzoek.

De extra kosten vanwege corona worden deels opgevangen door de investeringen van het kabinet in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).