Haalbaarheidsonderzoek naar brugpark over de Knowledge Mile

15 jun 2021 09:09 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam, Gemeente Amsterdam en BIZ Knowledge Mile investeren samen in een haalbaarheidsonderzoek voor Knowledge Mile Brugpark: een ontmoetingspark dat beide zijden van de drukke Wibautstraat met elkaar moet verbinden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door KplusV en zal naar verwachting in juli 2021 gereed zijn.

Het idee voor een brug over de Wibautstraat begon als een initiatief vanuit de Hogeschool van Amsterdam om de veiligheid op straat te vergroten. Het groeide echter al snel door tot een grootser idee: het Knowledge Mile Brugpark. Een stadspark dat over de Wibautstraat wordt gebouwd om de verschillende organisaties en bedrijven op de Knowledge Mile letterlijk met elkaar te verbinden.

Toekomstbestendig ontmoetingspark

Het Brugpark zou een verfraaiing van zowel de Knowledge Mile als de stad Amsterdam moeten worden en heeft de ambitie om een iconische plek met (inter)nationale uitstraling te zijn. Hier ontstaat verduurzaming, vergroening en innovatie – een community waar bedrijven, organisaties, studenten, bewoners en passanten elkaar kunnen ontmoeten, kunnen programmeren en kennis kunnen delen.

Het creëren van zo’n nieuw, toekomstbestendig ontmoetingspark sluit naadloos aan op de doelstellingen zoals benoemd in het Programmaplan Amsterdam 750 jaar. Daarom is er de ambitie het Knowledge Mile Brugpark in 2025 gereed te hebben als cadeau aan de stad. “De belangrijkste Legosteen is dan gelegd,” aldus Thomas Zwart, bestuurslid BIZ Knowledge Mile en directeur Capital C.

Verrijking voor de Knowledge Mile

Hanneke Reuling, vicevoorzitter college van bestuur van de HvA: “Een verbinding over de Wibautstraat, groen en innovatief met volop ruimte voor ontmoeting, zou een enorme verrijking zijn voor de Knowledge Mile. In deze verkenningsfase is er geen enkele gesprekspartner geweest die het niet een goed idee vindt.”

Om deze ambitie te kunnen realiseren, is KplusV gestart met een haalbaarheidsonderzoek in opdracht van de Hogeschool van Amsterdam, Gemeente Amsterdam en BIZ Knowledge Mile. Hierin wordt in kaart gebracht welk draagvlak er is voor het Brugpark, welke potentiële stakeholders er zijn, welke kansen en risico’s er zijn en welke organisatievorm passend zou zijn. Een belangrijke stap om van initiatief-fase tot een realiseerbaar plan te komen waarbij breed draagvlak onmisbaar is.

Volgens de verwachting zal het onderzoeksrapport in juli 2021 opgeleverd worden.