Voorwaarden Internationale Mobiliteit

Eerste semester 2021-2022

8 apr 2021 15:30

De HvA heeft besluiten genomen over internationale mobiliteit van studenten en medewerkers in het eerste semester van studiejaar 2021-2022. Het gaat om inkomende mobiliteit van degree seeking studenten, exchange studenten, uitgaande mobiliteit met betrekking tot uitwisseling, stages, overige vormen van mobiliteit en over mobiliteit van docenten, onderzoekers en staf. Voor elke groep is mobiliteit onder voorwaarden mogelijk.

VOORWAARDEN

Meer informatie voor studenten en medewerkers

Hieronder staan de voorwaarden beknopt genoemd. Voor uitgebreide voorwaarden kijken HvA studenten en medewerkers op de interne site: naarhetbuitenland.mijnhva.nl of de AZ. Op deze pagina staat ook meer informatie over de coulanceregeling in het eerste semester.

Niet HvA studenten die graag meer informatie willen over de voorwaarden voor het eerste semester nemen contact op met onze international offices

Inkomende mobiliteit voor degree studenten (bachelor en master) en uitwisselingsstudenten is mogelijk als de student zich voor het inreizen houdt aan de richtlijnen van de Nederlandse Overheid met betrekking tot inreizen. Voor exchange studenten geldt daarnaast dat toestemming nodig is van de partnerinstelling voor het afreizen.

In geval van quarantaine is de student verantwoordelijk voor kost en inwoning tijdens de quarantaineperiode. Via ASVA en ISN kan de student eventueel in contact komen met buddy’s die ingezet worden voor internationale studenten die in quarantaine moeten.
Als er een inreisverbod van kracht is voor de inkomende student, dan start de opleiding online.

Studenten mogen op eigen risico afreizen naar het buitenland voor stage en exchange, binnen en buiten de EU/EER onder bepaalde voorwaarden. Denk hierbij o.a. aan het ondertekenen van een checklist, het maken van een plan B in Nederland en de kleurclassificatie van het land van bestemming.

Overige vormen van mobiliteit zoals kortdurende HvA studie- of groepsreizen zijn toegestaan binnen en buiten de EU/EER als de student afreist bij kleurcode groen of geel volgens het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken op de dag van vertrek.

Medewerkers kunnen voor dienstreizen afreizen naar groene of gele steden, regio’s of landen als de richtlijnen van overheden die mogelijkheid bieden. Bij kleurcode oranje is toestemming van de decaan nodig in verband met een aanvullende verzekering. Bij kleurcode rood reist een medewerker niet af. Kijk voor alle voorwaarden op de A-Z lijst

DUIDELIJKHEID

Het CvB wil met dit besluit duidelijkheid verschaffen aan studenten, opleidingen en de onderwijsorganisatie. De veiligheid van de student, de kwaliteit van de leer- en studentervaring, de wederkerigheid van uitwisseling en mogelijkheid tot maatwerk staan bij het besluit voorop.