Afgestudeerde HvA-student vindt snel een baan

12 apr 2021 09:30 | Afdeling Communicatie

88% van de bachelor-studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) vindt binnen drie maanden na afstuderen een baan. Dat blijkt uit de HBO-Monitor 2020, een landelijk onafhankelijk onderzoek naar de baankansen van afgestudeerde hbo’ers. Het percentage ligt 4% lager dan in 2019, toen vond 92% van de afgestudeerden direct een baan. De werkloosheid is gestegen van 4% in 2019 naar 5,5% in 2020. Van de afgestudeerden met een baan heeft 84% een functie op minimaal hbo-bachelor niveau. 

De snelheid waarmee afgestudeerden een baan vinden, zegt iets over de kwaliteit van het onderwijs van de HvA en hoe dit aansluit op de beroepspraktijk. De HvA heeft zich in 2015 ten doel gesteld dat in 2020 minimaal 85 procent van de HvA-alumni binnen drie maanden een baan gevonden heeft. Dat percentage haalt de hogeschool ruimschoots ondanks de opgelopen werkloosheid.

Naast de snelheid waarmee studenten een baan vinden, is ook studenttevredenheid een graadmeter voor de onderwijskwaliteit. Van de afgestudeerde voltijdstudenten is 64% tevreden tot zeer tevreden over de opleiding in het algemeen. Bij deeltijdstudenten ligt de tevredenheid nog iets hoger, van hen is 75% (zeer) tevreden.

LANDELIJK ONDERZOEK

De HBO-monitor is een jaarlijks onderzoek onder alle mensen die afstuderen bij de hogescholen in Nederland, anderhalf jaar na hun diplomering. Het onderzoek geeft onder meer inzicht in de (arbeidsmarkt)positie van afgestudeerden, laat zien in hoeverre opleidingen hun studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt en brengt in kaart hoe afgestudeerden hun opleiding waarderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University.

CORONAPANDEMIE

Hoewel de cijfers van de HBO-Monitor 2020 een accuraat beeld geven van de arbeidsmarktsituatie in de periode dat de afgestudeerden zijn bevraagd (september 2020 - januari 2021), is de arbeidsmarktsituatie voor mensen die nu afstuderen aan het hoger onderwijs door de coronacrisis moeilijk te voorspellen. Later dit jaar volgt een publicatie van het ROA over de invloed van de coronapandemie op hbo-alumni in de eerste periode na hun afstuderen.