Het nieuwe instellingsplan is af: Hogeschool in 3D

Vijf ambities staan centraal in nieuw instellingsplan van de HvA

7 jan 2021 15:23 | Afdeling Communicatie

De HvA heeft een nieuw instellingsplan voor 2021-2026. Hierin staat de strategische koers voor de jaren 2021-2026. Er zijn vijf centrale ambities geformuleerd.

Ambities & beloftes

Hogeschool in 3D. Duurzaam, divers & inclusief en digitaal voor de toekomst. Dit is de titel van het Instellingsplan 2021-2026. Het instellingsplan (IP) beschrijft de strategische koers van de Hogeschool van Amsterdam voor de jaren 2021-2026. Daarmee geeft het richting aan het werk van alle betrokkenen binnen de HvA, in het onderwijs, in het onderzoek en in de ondersteuning. Het instellingsplan bouwt voort op onder andere de missie, de visie en de maatschappelijke opdracht van de HvA.

Het hart van het plan bestaat uit vijf ambities. Die zijn vertaald in een aantal beloftes aan de verschillende doelgroepen. Zo committeert de HvA zich aan het behalen van de vijf ambities:

  1. Duurzaamheid, diversiteit & inclusie en digitalisering (3 D’s) zijn overal
  2. Met partners in de stad impact vergroten
  3. Voor studenten meer regie op eigen leerpad realiseren
  4. Studenten en medewerkers geven de stimulerende, rijke leeromgeving verder vorm
  5. Onze eigen wendbaarheid en weerbaarheid vergroten


Focus 2021

Het komend jaar ligt de focus van de HvA op de verdere ontwikkeling van blended learning en op het welzijn van medewerkers en studenten.

Download het instellingsplan 2021-2026 en de samenvatting.