Jopie Nooren nieuwe voorzitter College van Bestuur HvA

24 nov 2020 14:51 | Afdeling Communicatie

Per 1 maart 2021 wordt Jopie Nooren de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De Raad van Toezicht benoemde haar afgelopen vrijdag. Zij volgt Huib de Jong op, die in september met pensioen is gegaan.

Drs. J.E.A.M. (Jopie) Nooren (Breda, 1961) is een ervaren bestuurder met een grote staat van dienst in de publieke sector. Momenteel is zij bestuurder van Bartiméus, een landelijke expertiseorganisatie voor mensen met een visuele beperking. Daarnaast is ze senator en eerste ondervoorzitter in de Eerste Kamer. Middelbaar en hoger onderwijs behoren daar tot haar woordvoeringsdossiers. Jopie Nooren legt haar lidmaatschap van de Eerste Kamer neer, voordat zij in dienst treedt van de Hogeschool van Amsterdam.

Na haar studies Ergotherapie aan de Hogeschool Heerlen en Beleid en Management Gezondheidzorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) was Jopie Nooren wetenschappelijk medewerker en universitair docent bij de EUR. Vervolgens werkte zij bij Zorgverzekeraars Nederland en was ze directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Daarna trad ze toe tot de raad van bestuur van zorginstelling Lunet zorg in Eindhoven. Sinds 2013 is zij voorzitter van de raad van bestuur bij Bartiméus.

Jopie Nooren is zeer verheugd met haar benoeming: “Het inzetten van mijn kennis en ervaring om anderen tot bloei te laten komen loopt als een rode draad door mijn loopbaan. Daarom kies ik nu voor het hoger beroepsonderwijs. Ik ben onder de indruk van de Hogeschool van Amsterdam. Graag zet ik me in om de samenhang tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk verder uit te bouwen.”

De Raad van Toezicht is blij met de komst van Jopie Nooren als nieuwe voorzitter. De Raad van Toezicht heeft haar leren kennen als verbindend, betrokken, open en analytisch sterk. Zij toont enthousiasme voor de Hogeschool van Amsterdam als kennisinstelling en voor de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en praktijk. Vanuit haar werk bij Bartiméus is zij ook goed bekend met deze driehoek en weet zij hoe deze succesvol kan functioneren. Ze is een zeer ervaren bestuurder met een sterk politiek en bestuurlijk netwerk. Daarom ziet de Raad van Toezicht in haar een voortreffelijke voorzitter van het College van Bestuur.

Op voordracht van de benoemingsadviescommissie en na unaniem positief verlopen draagvlakgesprekken is de Raad van Toezicht overgegaan tot de benoeming. De draagvlakgesprekken zijn gevoerd met de centrale medezeggenschapsraad, de decanen en het College van Bestuur, Geleyn Meijer en Hanneke Reuling.

Tot 1 maart 2021 blijft Hanneke Reuling het voorzitterschap van het College van Bestuur waarnemen.