HvA-lector: Ondernemer veerkrachtig maar we houden ons hart vast

19 nov 2020 10:46 | Afdeling Communicatie

Ondernemers worstelen met de gevolgen van de coronacrisis. Op de Dag van de Ondernemer op 20 november zullen veel succesverhalen worden aangehaald, maar juist van de faalverhalen – daar zijn er statistisch gezien meer van - en de veerkracht van ondernemers valt in deze tijd te leren. Lector Entrepreneurship van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) Ingrid Wakkee onderzoekt onder meer falen en herstarten van ondernemers en schetst de actuele situatie.

Het onderzoek naar ondernemers in nood en herkennen van signalen daarvan loopt al langer. Wat merk je van de actuele situatie?

Ingrid Wakkee: “We zijn positief verrast over hoe veerkrachtig mkb-ondernemers zich tonen. Je merkt dat ze op zoek zijn naar innovatie op korte termijn en blijven proberen kansen te zien. Dit is een van de indicatoren dat we redelijk door de eerste lockdownperiode zijn gekomen en achterstanden aan het inlopen waren. Nu met de tweede golf houden we echter ons hart vast, want aan de andere kant blijkt hoe kwetsbaar een behoorlijke groep ook is, waaronder zzp’ers.”

“Moet ik eigenlijk stoppen? Maar wat doe ik met mijn lopende verplichtingen, met mijn medewerkers? Welke hulp en ondersteuning heb ik daarbij nodig? Die vragen leven. Wat naast de zakelijke kant eigenlijk nog het meeste zorgen baart, is de merkbare toename van geestelijke en emotionele problemen bij ondernemers. Helpdesks moeten alert zijn op de signalen hiervan.”

Eerder is uit jullie onderzoek gebleken dat ondernemers in nood te laat aan de bel trekken voor hulp en ondersteuning. Hoe is dat nu?

“Je ziet daarin wel een verandering. De massaliteit maakt problemen voor ondernemers makkelijker bespreekbaar. Het bewustzijn is groter en dat geldt ook voor de ondersteunende kant, zoals bij de gemeente. Die treden actiever naar buiten.”

Raakt het zicht op de vroege signalen van problemen bij ondernemers vertroebeld door de coronacrisis?

“Als er al eerste signalen waren van dat het niet goed gaat, dan gaat het nu dubbelop. Deze niet voorziene, uitzonderlijke situatie is wel echt iets dat je los moet zien. Het is in deze periode ook heel moeilijk het onderscheid te maken of je met steun een noodlijdend bedrijf kunstmatig in leven houdt, of dat het echt een overbrugging is voor een normaal gesproken levensvatbare onderneming. Wat dat betreft is het zaak vooral zo veel mogelijk te steunen en die balans pas op te maken in minder stormachtige tijden.”

Wat wordt nu gevraagd van ondernemers?

“De veerkracht zit hem nu in de wendbaarheid en aanpassingsvermogen. Eigenschappen die sowieso belangrijk zijn bij ondernemerschap, maar nu nog meer worden aangesproken. De boodschap bij naderend onheil blijft: probeer het niet alleen op te lossen en zoek hulp bij instanties en je netwerk. Of bij een kennisinstelling: zet juist in deze periode bijvoorbeeld studenten in die een frisse blik werpen en snel met nieuwe ideeën komen.”

Studenten helpen mkb’ers met digitalisering

Op vrijdag 20 november tijdens de Dag van de Ondernemer lanceren HvA-rector Geleyn Meijer, staatssecretaris Mona Keijzer en Barbara Baarsma (Rabobank) samen met studenten MKB Digital Workspace: werkplaatsen waar studenten mkb-ondernemers helpen met digitalisering.

Volg de lancering van MKB Digital Workspace

In de podcast van de HvA tijdens de Global Entrepreneurship Week wordt op de Dag van de Ondernemer ook alvast vooruitgeblikt met enkele van bovenstaande gasten op de lancering van MKB Digital Workspace.

Podcast ondernemerschapsonderwijs

Ruim duizend verhalen over vallen en opstaan in ondernemersland

Mislukkingen en vooral de manier waarop ondernemers deze te boven komen, is de kern van het onderzoek naar falen en herstarten op de HvA (project Fenix). Onderzoekers trachten patronen te herkennen en daaruit lessen af te leiden voor (toekomstige) ondernemers, studenten in ondernemerschap, wetenschappers, beleidsmakers en professionals die betrokken zijn bij ondernemers. Via project Fenix zijn met behulp van studenten inmiddels meer dan 1.000 verhalen van ondernemers verzameld in een onderzoeksdatabase. Studenten krijgen door hier aan mee te doen zelf een realistisch beeld van ondernemerschap en ze dragen bij aan het onderzoek.

Global Entrepreneurship Week op de Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam organiseert een week lang activiteiten gericht op studentondernemerschap, onderzoek naar ondernemers en ondernemerschapsonderwijs tijdens de Global Entrepreneurship Week van 16 t/m 20 november. Bekijk het volledige programma