Voorwaarden internationale mobiliteit tweede semester 2020/21

14 okt 2020 16:30 | Afdeling Communicatie

De HvA heeft besluiten genomen over internationale mobiliteit van studenten en medewerkers in het tweede semester van studiejaar 2020/2021. Het gaat om drie vormen van internationale mobiliteit: degree seeking students, uitwisseling en stages. Daarnaast wordt een advies gegeven over mobiliteit van docenten, onderzoekers en staf.

Degree seeking studenten

Inkomende mobiliteit voor degree studenten (bachelor en master) is onder bepaalde voorwaarden mogelijk in het tweede semester van 2020/2021. De landen van herkomst moeten gemarkeerd zijn met code geel of groen. Het onderwijs moet aan de reguliere kwaliteitseisen voldoen en de student moet volledig toelaatbaar zijn. Tenslotte gelden een aantal voorwaarden met betrekking tot veiligheid, legaliteit en het borgen van risico’s als visumaanvraag, verzekering en huisvesting in Amsterdam. In het geval dat degree seeking studenten niet naar Nederland kunnen reizen, of dat er geen fysiek onderwijs op de campus mogelijk is, zorgt de opleiding voor alternatief of vervangend onderwijs.

Uitwisselingsstudenten

In het tweede semester van het studiejaar 2020/2021 wordt er geen onderwijs aangeboden voor uitgaande studenten. Dit geldt ook voor (kortere) groepsreizen/ studiereizen. Het gaat hier om zowel EU- als non-EU-landen. Uitwisselingsstudenten die hier zijn gebleven, hebben toestemming nodig van de decaan om de studie aan de HvA in het tweede semester van 2020/2021 te vervolgen.

De HvA verwelkomt alleen inkomende internationale exchange studenten van Europese partners (EU, EER-landen en Verenigd Koninkrijk) in het tweede semester van 2020-2021. Deze studenten kunnen inreizen, wanneer hun landen, regio’s of steden kleurcode groen en geel hebben en zij toestemming hebben van de partnerinstelling.

Opleidingen beslissen zelf over het al dan niet doorgaan van de eigen (HvA) (internationale) minoren of het vervangen van onderwijs voor studenten die geen internationale minor aan de HvA kunnen volgen.


Internationale stages

Alleen internationale stages die een verplicht onderdeel zijn van het curriculum en waarvoor geen redelijk lokaal alternatief is, kunnen in het tweede semester doorgaan.

Voorwaarden hiervoor zijn:

  • Richtlijnen vanuit de overheid, het RIVM en de ‘kleurcode’ van het land (alleen groen of geel);
  • Inschatting van de overheid, de opleiding en de student dat het land veilig is;
  • De student maakt in overleg met de opleiding een studieplan waarin veiligheid, verzekering en kwaliteit van onderwijs geborgd zijn;
  • De decaan keurt het studieplan goed.

Checklist voor de uitgaande student

In overleg met de opleiding ondertekenen alle uitgaande studenten verplicht een verklaring met daarin een checklist. Deze checklist is er om ervoor te zorgen dat de student een goede afweging maakt en zich bewust is van de eventuele consequenties die verbonden kunnen zijn aan een verblijf in het buitenland en als extra stimulans om praktische zaken goed te regelen.

Duidelijkheid en coulanceregeling

Het CvB wil met dit besluit duidelijkheid verschaffen aan studenten, opleidingen en de onderwijsorganisatie. De veiligheid van de student, de kwaliteit van de leer- en studentervaring, de wederkerigheid van uitwisseling en mogelijkheid tot maatwerk voor opleidingen staan bij het besluit voorop. Voor alle studenten geldt dat er een coulance-regeling is. De decaan van de faculteit waar de opleiding onder valt, buigt zich over die gevallen en neemt een besluit. De beslisboom voor de student biedt een overzicht van alle gegevens die nodig zijn om een aanvraag in te dienen voor de coulanceregeling voor internationale mobiliteit. Door het formulier te downloaden kan het meesgestuurd worden met de aanvraag.

beslisboom coulanceregeling student

Internationale docent- en stafmobiliteit

Als de richtlijnen van overheden de mogelijkheid bieden tot internationaal reizen, dan kun je als medewerker afreizen voor dienstreizen naar groene en gele steden, regio’s of landen, zonder toestemming van de decaan. Het is in geen enkel geval toegestaan om naar een stad, regio of land te reizen met de kleurcodes rood of oranje. Verandert de kleurcode tijdens het bezoek dan wordt de medewerker gevraagd om zo snel mogelijk terug te reizen naar Nederland.

Medewerkers die nu in het buitenland verblijven kunnen naar Amsterdam komen als het reisadvies tussen beoogde landen, regio’s of steden groen of geel is. Vanzelfsprekend dient voldaan te zijn aan voorwaarden van verzekering, huisvesting, mogelijk visum en verblijfsvergunning en maatregelen van de overheden.

De HvA verwacht nog steeds grote terughoudendheid ten aanzien van dienstreizen naar het buitenland.