HvA tekent Amsterdams akkoord voor inclusief hoger onderwijs

22 sep 2020 15:10 | Afdeling Communicatie

Op maandag 21 september tekende de Hogeschool van Amsterdam samen met acht andere hogeronderwijsinstellingen het Amsterdams akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs. De onderwijsinstellingen verklaren zich hiermee gezamenlijk in te zetten voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarbinnen geen ruimte is voor racisme en discriminatie.

Het akkoord werd vanuit de HvA ondertekend door Hanneke Reuling, waarnemend voorzitter van het College van Bestuur. Met het ‘Amsterdams Akkoord Hoger Onderwijs’ committeren de onderwijsinstellingen zich aan het opstellen van concrete en meetbare doelen voor het tegengaan van kansenongelijkheid, waarbij meer representatie, toegankelijkheid, betrokkenheid in de stad, gedeelde kennisproductie en een veilige leer- en werkomgeving voor iedereen wordt nagestreefd. Met de ondertekening van het akkoord geven de onderwijsinstellingen eveneens aan in gesprek te gaan over het naleven en relevant houden van deze doelen met de studenten, docenten en andere medewerkers.

Diversiteit als speerpunt

Diversiteit en inclusie is samen met Duurzaamheid en Digitalisering (de 3D’s) een van de belangrijkste speerpunten van beleid van de HvA voor de komende jaren en er zijn verschillende initiatieven gestart om een inclusieve hogeschool te bevorderen. Omdat studenten behoefte hebben aan docenten in wie ze zich kunnen herkennen, werd in 2019 het traineeprogramma diversiteit en inclusie opgezet. In dit programma worden 40 jonge professionals met een biculturele achtergrond opgeleid tot docent-onderzoeker. De HvA hoopt hiermee een betere afspiegeling van de studentenpopulatie te worden en de studentbinding te verhogen. Om meer diversiteit onder medewerkers en gelijke kansen voor iedereen te creëren, krijgt inclusief werven en selecteren extra aandacht bij de HvA. Daarnaast zetten verschillende netwerken en platforms van de HvA zich dagelijks in voor een inclusieve hogeschool.

Een gezamenlijke commitment

Ondanks de verschillende initiatieven om diversiteit en inclusie te bevorderen, is er nog veel te behalen op het gebied van inclusief onderwijs, het bewustzijn en draagvlak voor dit thema en de uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen met andere onderwijsinstellingen. Met het Amsterdams Akkoord Hoger Onderwijs bundelt de HvA de krachten met andere onderwijsinstellingen en dragen zij een gezamenlijke commitment uit. Om het akkoord na te leven en de doelen waar te maken, zal de voortgang in een jaarlijks terugkerend evenement gezamenlijk geëvalueerd worden. Tijdens deze bijeenkomst zullen zowel de zaken die verbeterd kunnen worden als de good practices worden besproken.

Het akkoord is onderdeel van WeMakeThe.City 2020, een online programma dat werd uitgezonden door Pakhuis de Zwijger. Bekijk het online event.