Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag: Hogeschool van Amsterdam toont stabiele koers

22 jun 2020 16:32 | Afdeling Communicatie

In 2019 ontvingen 6.884 studenten een bachelor- of masterdiploma van de Hogeschool van Amsterdam. En 13.766 studenten startten met een opleiding aan onze instelling. Inmiddels zijn er 60 lectoren aan de HvA verbonden. Onderzoekers haalden 12 miljoen aan subsidies binnen voor onderzoek. Deze cijfers zijn afkomstig uit het jaarverslag van 2019 van de Hogeschool van Amsterdam, dat deze week gepubliceerd is.

62,3% van de medewerkers is docent en daarmee verantwoordelijk voor al het onderwijs dat er aan de HvA gegeven wordt. Dat waren in 2019 73 bacheloropleidingen, 5 associate degrees en 18 masters.

In 2019 was het de eerste keer dat de HvA een introductie verzorgde voor zogenaamde ‘eerstegeneratiestudenten’. En, in 2019 werden de eerste trainees met een migratieachtergrond aangesteld, jonge talenten die zich richten op het tegengaan van uitval en bevordering van studiesucces. Als enige hogeschool werd de HvA partner in een prestigieus project voor het versnellen van de omslag naar duurzame energie.

Kwaliteit

De HvA ligt goed op koers in het voorlaatste jaar van de planperiode van het Instellingsplan Nieuwsgierige Professionals. De kwaliteit van het onderwijs is op orde, zo bleek uit de positieve uitkomst van Instellingstoets Kwaliteitszorg, die in 2019 werd uitgevoerd. De kwaliteit bleek ook uit het percentage tevreden studenten (72 procent), het percentage hoofdfasestudenten dat binnen vijf jaar het diploma haalt (63 procent) en de snelheid waarmee afgestudeerden een passende baan vinden. Binnen drie maanden vond 92 procent werk.

De HvA is financieel gezond en bouwt aan een veelzijdige campus. In 2019 startte de bouw van het Conradhuis, op de Amstelcampus.