Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie over knelpunten half mei

naar aanleiding van de persconferentie van de regering van 6 mei

6 mei 2020 21:23 | Afdeling Communicatie

Eind maart legde het kabinet uit dat ook in het meest positieve scenario terugkeer naar de ‘oude situatie’ voor het hoger onderwijs tijd zou vragen. De mededelingen van het kabinet van vanavond maken duidelijk dat het wachten op de mogelijkheid weer onderwijs op de campus te verzorgen langer gaat duren dan studenten, docenten en medewerkers zouden willen.

De ruimte binnen de richtlijnen van het Rijk en het RIVM is en blijft voorlopig beperkt. Het Rijk wil omwille van de volksgezondheid verplaatsingen van grote groepen mensen via het openbaar vervoer voorkomen. Desondanks blijft de HvA op zoek naar mogelijkheden om urgente knelpunten in onderwijs en onderzoek op een veilige manier en binnen de gestelde randvoorwaarden op te lossen en het nieuwe studiejaar zo optimaal mogelijk te starten. Het CvB overlegt daarover komende dagen met de decanen van de faculteiten. Medio mei volgt nadere informatie.