Hogeschool van Amsterdam

Comenius- en teaching fellow-beurzen voor HvA’ers

15 mei 2020 15:53 | Afdeling Communicatie

Lector Leonieke Boendermaker heeft een Comenius senior fellows-subsidie binnengehaald voor haar project ‘Leren werken in de 24-uurs zorg’. Boendemaker is sinds 2010 lector Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd. Het gaat om 100 duizend euro. Jona Meijer (FOO), Anouk van der Steen (FBSV) , Guido van Os (FMR) en Loes Bogers (FDMCI) kregen een Teaching Fellow-subsidie van elk 50 duizend euro toegekend. De beurzen komen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, namens het ministerie van OCW.

In de 24-uurszorg verblijven jeugdigen en volwassenen met lichamelijke en /of verstandelijke beperkingen en soms ook nog met GGZ-problematiek. In de huidige opleiding worden studenten onvoldoende voorbereid op dit complexe werk, waarin het verloop bovendien groot is. In  ‘Leren werken in de 24-uurs zorg’ van Leonieke Boendermaker wordt onderwijsvernieuwing gerealiseerd dat nieuw is in vorm, inhoud, toetsing, begeleiding en samenwerking tussen hogeschool en werkveld.

Te spannend

Jona Meijer van de faculteit Onderwijs en Opvoeding ontving de Teaching Fellow voor ‘Let’s talk about sex’. Dit is een methode om professionals die in de jeugdhulpverlening, de kinderopvang en het onderwijs werken, te helpen om seksualiteit bespreekbaar te maken. Op dit moment vinden studenten het nog te spannend om dit onderwerp klassikaal aan de orde te brengen. De onderwijsmethode van Jona Meijer omvat onder andere trainingsvideo’s en voorbeeldfilms met trainingsacteurs.

Veel te winnen

In het project ‘Community Health School Nieuw-West’ van Anouk van der Steen van de faculteit Bewegen, Sport en Voeding gaat het om preventie en gezondheidsbevordering van bewoners van Amsterdam Nieuw-West die veel te winnen hebben bij gezonde voeding. Samen met studenten vergroten zij hun kennis en vaardigheden op het gebied van gezond leven en gezonde voeding. Het project bouwt voort op een groep die al vijf jaar bestaat.

 

Verbinden en overtuigen

Guido van Os ontving de Comeniusbeurs voor zijn voorstel om het curriculum van de opleiding Bestuurskunde (faculteit Maatschappij en Recht) te verrijken met de storytelling-methode. Studenten worden nog onvoldoende voorbereid op de vaardigheden zich een beeld te vormen van een maatschappelijk probleem, daar een helder verhaal over te maken en met dat verhaal mensen te verbinden en te overtuigen. ‘Toekomstgericht werken met bestuurskundestudenten’ voorziet daarin.

 

Kritisch maakonderzoek

Loes Bogers ontving een Teaching Fellowship  voor 'Open-source materiaalarchief voor transdisciplinair en kritisch maakonderzoek'. In samenwerking met de oprichters van de materiaalcollectie van Textile Lab Waag, zal een digitaal benaderbare poot van dit open-source archief ontwikkeld worden, waarmee de maak- en ontwerpgemeenschap kennis kan delen over duurzame composteerbare materialen.