Hogeschool van Amsterdam

HvA schort BSA op

20 mrt 2020 18:00 | Afdeling Communicatie

De HvA schort het BSA (bindend studie advies) op als gevolg van de coronacrisis. De HvA laat het onderwijs en de tentamens zoveel mogelijk doorgaan. Daar wordt door de opleidingen hard aan gewerkt. Toch is het niet uit te sluiten dat studenten door de coronacrisis vertraging oplopen waardoor zij de norm voor het bindend studieadvies niet halen.

Daarom worden de spelregels rond het bindend studieadvies veranderd: elke huidige eerstejaarsstudent kan volgend jaar de opleiding voortzetten. Ondanks dat is het belangrijk dat iedereen het onderwijs volgt en tentamens behaalt. Dat helpt om volgend studiejaar de propedeuse te halen en de aanzienlijke kosten van studievertraging te voorkomen. Studenten die twijfelen over voortzetting kunnen een beroep doen op advies en begeleiding.


In de FAQ op hva.nl/coronainfo lees je hoe de opschorting van de BSA in zijn werk gaat.