HvA-alumnus wint prijs voor scriptie over burn-out

Fiere Bonnerman schreef scriptie na eigen ervaring met burn-out

13 feb 2020 12:16 | Afdeling Communicatie

HvA-alumnus Fiere Bonnerman heeft deze week de scriptieprijs van de vakbeweging in de categorie hogescholen in de wacht gesleept met een onderzoek naar burn-out. Bonnerman behaalde vorig jaar zijn bachelordiploma aan de HvA. Volgens de jury - onder leiding van UvA-hoogleraar Arbeidsrecht Paul de Beer - blonk de scriptie niet alleen uit in originaliteit maar ook in de 'grondige manier' waarop zijn conclusies zijn onderbouwd.

In de scriptie van Bonnerman wordt de vraag opgeworpen of burn-out een beroepsziekte of een werknemersissue is. Daarbij was hij met name gefocust op de opvattingen van werkgeversorganisaties over (de oorzaken van) burn-out bij werknemers in Nederlandse arbeidsorganisaties.

Werkstress

Volgens de jury van de prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door het wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging, zijn de effecten van werkstress en werkdruk - en de verschillende visies daarop - 'een belangwekkend thema voor de vakbond anno 2020'.

"Burn-out klachten zijn in tien jaar tijd met 25% toegenomen. Het is niet alleen een probleem onder werknemers, ook steeds meer studenten hebben er last van," zegt Bonnerman, die uit ervaring spreekt.

Prestatiedruk

Hij studeerde drie jaar Bedrijfskunde aan de HvA, waarna hij zijn studie tijdelijk stopzette om zich fulltime te kunnen richten op een bestuursjaar bij studentenvakbond Asva. Aan het eind van dat bestuursjaar speelden de eerste klachten op. Bonnerman: "Ook ik had last van prestatiedruk. Het verklaart deels waarom ik zoveel naast mijn studie deed. Dat is namelijk wat je ook als student al oppikt, tijdens je stage bijvoorbeeld, dat het belangrijk is om je te kunnen onderscheiden op de arbeidsmarkt."

Maar omdat hij zijn bachelorscriptie nog moest schrijven probeerde hij van de nood een deugd te maken. Naar eigen zeggen wilde hij meer te weten komen over de achterliggende maatschappelijke mechanismen die burn-out klachten in de hand werken.

Oplossen

"In de verkenning van m’n onderzoek verbaasde ik me vooral over het grote verschil tussen theorie en praktijk," zegt hij. "De literatuur over burn-out stelt dat het een beroepsprobleem is en dat de oorzaken van burn-outklachten hoofdzakelijk in het werk liggen. Maar in de praktijk is het vaak een probleem van de werknemer, die het zelf moet oplossen of denkt dat het aan hem of haar zelf ligt."

Door de visie van werkgeversorganisaties te analyseren laat de scriptie volgens de jury zien dat "er een belangrijke rol voor de vakbond is weggelegd om een weerwoord te geven op de (communicatie)strategie van werkgeversorganisaties op belangrijke maatschappelijke issues als burn-out en duurzame inzetbaarheid."

Tijdens het schrijven van zijn scriptie volgde Bonnerman een schakeltraject Sociologie en Organisatiewetenschappen. Inmiddels studeert hij aan de VU voor een master sociologie.