1,5 miljoen subsidie beschikbaar voor onderzoek

Vijf HvA-projecten gehonoreerd met Raak Publiek-subsidie

30 jan 2020 14:30 | Afdeling Communicatie

De HvA krijgt in totaal € 1,5 miljoen Raak Publiek-subsidie voor vijf onderzoeksprojecten. Het gaat onder meer om onderzoek naar jongerenwerk in de online leefwereld, hergebruik van afvalhout en wetenschapsonderwijs op de basisschool. De onderzoekers ontvangen elk € 300.000 euro voor de komende 2 jaar.

In deze aanvraagronde bij het Nationaal Regieorgaan SIA werden vijf van de negen door de HvA ingediende projectvoorstellen gehonoreerd. SIA verstrekt namens de overheid subsidie om onderzoek te stimuleren dat hogescholen uitvoeren in samenwerking met de publieke sector.

Afvalhout

Binnen woningbouwcorporaties en gemeenten is verduurzaming een actueel thema. Hier rijzen vragen over hergebruik van afvalhout uit (renovatie)projecten. Het lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor hergebruik. Daarbij wordt gekeken naar digitale productietechnieken en implementatiestrategiën.

Jongerenwerk

Nu de online wereld voor jongeren een vanzelfsprekend onderdeel is van hun leefwereld wordt het voor het jongerenwerk noodzakelijk om zich ook hier te manifesteren. Wat ontbreekt is de kennis en de handelingsperspectieven voor hoe het jongerenwerk jongeren online kan vinden, volgen en begeleiden. Het lectoraat Youth Spot wil met haar onderzoek duidelijkheid creëren over de rol van het jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren.

Begripsontwikkeling

De leeropbrengst van onderwijs in wetenschap & technologie op de basisschool blijft achter. Het koppelen van feitelijke ervaringen in de fysieke wereld aan concepten - en daarmee het stimuleren van begripsontwikkeling - zou een belangrijke meerwaarde moeten zijn. Maar in de prakijk missen leerkrachten handvatten om het leren redeneren in W&T-onderwijs vorm te geven. Het lectoraat Didactiek van de Bètavakken ontwikkelt een nieuw digitaal instrument voor scholen dat leerlingen ondersteunt bij het begrijpen en docenten in het begeleiden.

Onafhankelijke controlfunctie

Om herhaling te voorkomen van schandelen rond fraude en wanbeheer bij woningcorporaties is een nieuwe functie in het leven geroepen. Grote corporaties moeten een onafhankelijke controller in dienst nemen sinds de woningwet 2015 van kracht is. Het lectoraat Corporate Governance & Leadership gaat adviezen en instrumenten ontwikkelen voor financieel professionals met deze wettelijke taak. Zodat zij hun rol van onafhankelijk toezicht in een complexe omgeving kunnen waarmaken.

E-coaching

Mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico kunnen sinds 1 januari 2019 worden verwezen naar een Gecombineerde Leefstijl Interventie, die wordt aangeboden door hbo-geregistreerde leefstijlcoaches. Meestal begeleiden zij hun cliënten face-to-face, maar er is ook behoefte aan e-coaching. Het lectoraat Kracht van Sport gaat onderzoeken hoe deze coaches gefaciliteerd kunnen worden bij de inzet van e-coaching.