Hogeschool van Amsterdam

HvA verbetert positie studenten met een functiebeperking

Onderzoek ‘studeren met een functiebeperking’ gaat van start

7 okt 2019 12:24 | Afdeling Communicatie

Het Lectoraat Langdurige Zorg en ondersteuning van de HvA gaat onderzoek doen naar studeren met een functiebeperking op de HvA. Studenten met een functiebeperking ervaren nog veel hobbels. Dat blijkt uit een analyse van gegevens uit de NSE van 2018 en uit focusgesprekken.

Het lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning start dit studiejaar met een onderzoek dat gericht is op het beter mogelijk maken van studeren met een functiebeperking. Ook studenten met een zorgverantwoordelijkheid worden hierin meegenomen. Naar verwachting zijn de resultaten over een jaar beschikbaar.

Fysieke toegankelijkheid

Uit de NSE en uit oriënterende gesprekken kwam naar voren dat zowel de sociale als de fysieke toegankelijkheid van gebouwen erg verschillen per opleiding, faculteit, docent of gebouw. Een voorbeeld van een gebrekkige fysieke toegankelijkheid zijn de zware deuren in sommige nieuwe gebouwen. Bij gebrekkige sociale toegankelijkheid gaat het onder andere om leidinggevenden die geen verantwoordelijkheid nemen over uitzonderingen op de aanwezigheidsplicht bij een chronisch zieke student. En studenten met psychiatrische klachten ervaren niet altijd dat er rekening met hen wordt gehouden.

Data verzamelen

Het doel van het onderzoek is om te zorgen dat onderwijs voor mensen met een functiebeperking toegankelijker wordt. Limitless, het programmateam functiebeperking, het Platform Inclusie en andere belanghebbenden worden betrokken bij zowel de opzet als de uitvoering van het onderzoek. De data worden verzameld bij docenten, onderwijsondersteunend personeel en studenten met en zonder functiebeperking (of zorgverantwoordelijkheid). Het lectoraat doet op basis van de uitkomsten aanbevelingen die aansluiten bij de wensen van studenten en bij de mogelijkheden van de HvA.

Expertise

Lector en onderzoekers van het lectoraat zijn blij met de kans om dit onderzoek uit te voeren. Onderzoeker Stefanie van Zal: “Wij hebben de expertise in huis op het gebied van inclusie in de samenleving van mensen met een functiebeperking en het is goed dat de HvA hiervoor een eigen lectoraat inschakelt.”