Jaarverslag 2018: constante kwaliteit bij de HvA

1 jul 2019 09:00 | Afdeling Communicatie

In 2018 behaalden 7.210 studenten een diploma aan de Hogeschool van Amsterdam. Er begonnen 13.105 nieuwe studenten aan een opleiding. Voor onderzoek werd 15 miljoen euro subsidie binnengehaald. Dat en veel meer staat te lezen in het jaarverslag over 2018 van de hogeschool, dat vanaf vandaag online beschikbaar is.

Dit jaar brengt de HvA de resultaten uit 2018 voor het eerst ook verkort in beeld op de website HvA in beeld. In filmpjes, animaties en korte tekstfragmenten komt de HvA er tot leven. De site is gemaakt voor iedereen die snel een indruk van de organisatie en haar belangrijkste thema’s wil krijgen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

In het jaarverslag legt de organisatie verantwoording af over de gevolgde koers en de behaalde resultaten in het kader van het instellingsplan Nieuwsgierige professionals (2015-2020). Hieronder in het kort de resultaten voor onderwijs, onderzoek en financiën.

De kwaliteit van het onderwijs bleef op niveau. Dat blijkt uit de studenttevredenheid, het studiesucces en de snelheid waarmee afgestudeerden een baan vinden. Zo is 68 procent van de studenten (zeer) tevreden over de opleiding en rondde 63 procent van de studenten, net als vorig jaar, de hoofdfase binnen vier jaar af. 89% van de afgestudeerden vindt binnen drie maanden een baan, iets meer dan vorig jaar. Het onderwijs van de HvA is over de hele breedte van goede kwaliteit, zo blijkt uit de accreditaties door de NVAO.

Voor praktijkgericht onderzoek is in 2018 ongeveer 15 miljoen euro subsidies verworven, iets meer dan vorig jaar. Het onderzoek werkt aantoonbaar door in het onderwijs en de beroepspraktijk, zo blijkt uit een interne evaluatie. De onderzoekscapaciteit, het aantal lectoren en (docent-)onderzoekers dat aan onderzoek werkt, bleef stabiel op 469.

De HvA sloot het jaar 2018 af met een positief resultaat van 12,2 miljoen euro. Dit resultaat is het gevolg van extra geld dat de HvA in de loop van het jaar van OCW heeft ontvangen en dat in 2019 onder meer wordt besteed aan kwaliteitsimpulsen voor het onderwijs.