Hogeschool van Amsterdam

Studenten schetsen toekomst voor nieuwe OBA XL

27 feb 2019 11:25 | Afdeling Communicatie

In 2025 opent de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) de nieuwe OBA XL in Amsterdam Nieuw-West. Hoe wordt dit een plek die culturen met elkaar verbindt, waar jong en oud uitgedaagd worden om zichzelf te blijven ontwikkelen en die helemaal is afgestemd op digitale media? Zestig tweedejaars studenten Logistiek werkten een dag lang aan 10 toekomstscenario’s voor OBA XL.

On the spot

“Er is geen betere plek om geïnspireerd te raken dan daar waar het allemaal gebeurt in de praktijk”, zegt docent Kees-Willem Rademakers, “We willen dat studenten zich meer verbonden voelen met het project waaraan ze werken en in contact staan met de organisatie en de omgeving. Dat is dan ook de reden dat we met onze logistieke studenten een hele dag aan het werk zijn gegaan in het OBA gebouw op het Oosterdok." De studenten werkten de hele dag ‘on the spot’ in groepjes aan verschillende thema’s. De uitkomst waren tien uitgewerkte toekomstscenario’s, inspiratie die de OBA goed kan gebruiken bij de ontwikkeling van de nieuwe OBA XL.

Talentontwikkeling en digitale geletterdheid

De mogelijkheden voor een nieuwe bibliotheek in Amsterdam zijn oneindig. De studenten hebben zich dan ook toegelegd op drie vraagstukken die betrekking hebben op de buurt waar de nieuwe bibliotheek komt te staan. Deze vragen zijn: “Hoe kan de OBA kwetsbare groepen helpen om zich te ontwikkelen, zodat ze hun plek kunnen innemen in de maatschappij?” “Hoe kan de OBA inspelen op de ontwikkeling van digitale media, van smartphones tot virtual reality, Spotify en Blendle, zodat alle Amsterdammers toegang hebben tot deze media en er mee om kunnen gaan?” en “Hoe kunnen we meer dan zestig culturen beter met elkaar laten communiceren en samenleven?”.

Platform in alle talen

Anniek Denneman (19) verkende met haar groepje de mogelijkheden van digitale media en verbinding in het multiculturele Amsterdam Nieuw-West. In hun toekomstscenario ontwikkelt de OBA een digitaal platform, waarop informatie wordt aangeboden en vertaald in alle mogelijke talen. Hierdoor kunnen mensen sneller en makkelijker met elkaar communiceren en er kunnen discussies plaatsvinden op alle niveaus.

Ontmoeten op basis van zoekgedrag

Pelle Beerse (18): “In ons toekomstscenario maakt de OBA de registratie van bezoekers veel meer custom-made, door bijvoorbeeld zoekgedrag en interesses in allerlei maatschappelijke onderwerpen van bezoekers te analyseren. Met deze gegevens kan OBA samen met bedrijven en instellingen uit de buurt thema-avonden organiseren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren, kennis delen en nieuwe samenwerkingen aangaan”.

Huiskamer voor de stad

De OBA ziet het als haar missie om in een sterk groeiende stad dichtbij alle Amsterdammers te blijven. Ze wil een ‘huiskamer’ zijn voor Amsterdamse organisaties, scholen en initiatieven die zoeken naar manieren om samen te leren en te leven in de stad. OBA ziet de steeds intensievere samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en andere maatschappelijke en culturele organisaties dan ook als een grote toegevoegde waarde. Quote uit de beleidsvisie 2019-2022 van OBA: “Samenwerking maakt het mogelijk om beter in te spelen op specifieke behoeften van een bepaalde buurt en draagt bij aan een optimaal gebruik van publieke middelen en ruimte”.

Neem voor vragen contact op met Kees-Willem Rademakers, docentonderzoeker Food- en Stadslogistiek, k.w.j.f.rademakers@hva.nl.