Hogeschool van Amsterdam

9 ton subsidie voor HvA-onderzoek met het mkb

26 feb 2019 16:38 | Afdeling Communicatie

In het kader van de regeling RAAK-mkb ontvangt de HvA negen ton subsidie voor drie onderzoeksprojecten. HvA-onderzoekers zullen zich twee jaar lang richten op verstandelijk beperkten in de schulphulpsanering, elektrisch vervoer voor servicemonteurs én het ontwerpen van straatruimtes bij on-Nederlands hoge woningdichtheden.

In deze subsidieronde werden 13 projecten gehonoreerd, waarvan drie van de HvA:

Beschermingsbewind bij lvb: van financiële veiligheid naar financiële zelfredzaamheid?

Richt zich op bewindvoerders die tijdelijk de financiële belangen van mensen behartigen die mogelijk een licht verstandelijke beperking hebben. Het onderzoek focust op het herkennen van de beperking en het verbeteren van de hulp- en dienstverlening. Hoofdonderzoeker is Rosine van Dam, betrokken lector Roeland van Geuns van het lectoraat Armoede Interventies.

Gas op elektrisch

Gas op elektrisch is een onderzoek naar diensten voor uitstootvrije servicelogistiek. Servicelogistiek is het vervoer van personen, materiaal en materieel voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden in woningen, kantoren, en de openbare ruimte. Projectleider is Susanne Balm, betrokken lectoren zijn Walther Ploos van Amstel van het lectoraat City Logistiek en Robert van den Hoed van lectoraat Energie en Innovatie.

Straatruimte

Sensing Streetscapes: co-researching emerging technologies for enhancing urban design. Dit onderzoek richt zich op het ontwerpen van de straatruimte in de nieuwe woonmilieus bij on-Nederlands hoge dichtheden, waarbij de aandacht voor de menselijke maat het uitgangspunt is. Onderzoeker is lector Frank Suurenbroek van het lectoraat Bouwtransformatie.

De regeling RAAK-mkb financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.