Hogeschool van Amsterdam

Pabo HvA speelt in op toenemende diversiteit en meertaligheid

15 jan 2019 14:55 | Afdeling Communicatie

In het basisonderwijs neemt het aantal kinderen van expats de komende jaren toe, en daarmee ook de meertaligheid in de klas. Niet alleen groeit het aantal expats in de regio Amsterdam, ook kiezen zij er vaker voor om hun kinderen op een reguliere basisschool te plaatsen. De Pabo van de HvA lerarenopleiding speelt in op deze ontwikkeling.

Ramon Puras, decaan van de Faculteit Onderwijs & Opvoeding (FOO): “Onze opleiding heeft gekozen voor een curriculum dat studenten leert om te gaan met verschillen, zeker in Amsterdam. Elke student doet tijdens de stage ervaringen op met de diversiteit van de stad. Meertaligheid is een component van diversiteit, en voor diversiteit is in het programma van de pabo in de laatste jaren veel meer aandacht gekomen. Hierbij maakt het niet uit of deze kinderen uit hoog-, middel- of laagopgeleide gezinnen komen.” 

Samenwerken met schoolbesturen

Johan Jelsma, manager van de pabo: “We hebben veel bereikt de afgelopen jaren in het versterken van de samenwerking met schoolbesturen in de stad. Zo voorzien we in de groeiende vraag naar leerkrachten die gespecialiseerd zijn in omgaan met verschillen.” Een voorbeeld daarvan is een minor en een specialisatie rond lesgeven in het Engels, zowel voor docenten in het basis- als in het middelbaar onderwijs. De minor is ingevoerd vanwege de groeiende vraag naar onderwijs in het Engels naast het Nederlands. 

Rol van Engels onderzoeken

De HvA onderzoekt op meerdere manieren de rol van Engels in het onderwijs. Alessandra Corda, opleidingsmanager bij de tweedegraads lerarenopleiding Talen en projectleider van het Expertisecentrum Moderne Vreemde Talen, schreef samen met collega’s over vroeg Engels aanbieden op de basisschool. “De belangrijkste conclusie is dat vroeg beginnen, bijvoorbeeld al in groep 1, geen garantie biedt dat je in groep 8 in alle aspecten van taalvaardigheid beter presteert dan leerlingen die pas later met Engels zijn begonnen.” 

Samen met Louise Taylor, docent op de pabo en op de lerarenopleiding Engels, is Corda op dit moment betrokken bij een groot landelijk onderzoek naar het niveau Engels aan het eind van het basisonderwijs. Later dit jaar worden de resultaten bekendgemaakt. Corda: “De resultaten van dit onderzoek hebben natuurlijk direct effect op het programma Engels op de pabo.”

Mede vanuit de HvA is ook de invoering van de verplichte landelijke spreekvaardigheidstoets Engels op de pabo begeleid. Corda: “Met collega’s hebben we inhoudelijk geadviseerd over de toets die het beste hiervoor gebruikt kon worden. De HvA was ook betrokken bij de eerste pilot.” Vanuit hun expertise adviseren ook meerdere HvA’ers over de herontwikkeling van het kerncurriculum in het basis- en middelbaar onderwijs.

Voor meer informatie over de pabo van de HvA ga je naar de website.