Hogeschool van Amsterdam

Negen ton subsidie beschikbaar voor onderzoek

Drie HvA-projecten gehonoreerd met een RAAK Publiek-subsidie

21 jan 2019 11:55 | Afdeling Communicatie

De HvA krijgt in totaal 900.000 euro RAAK Publiek-subsidie voor drie onderzoeksprojecten. Het gaat om onderzoek naar het bevorderen van gezonde leefstijl bij peuters, naar de samenwerking rond leefbaarheid in stadswijken, en naar het tegengaan van motorische achteruitgang bij basisschoolleerlingen. De onderzoekers ontvangen elk 300.000 euro subsidie voor de komende twee jaar.

In deze aanvraagronde bij het Nationaal Regieorgaan SIA werden drie van de vier door de HvA aangevraagde subsidies gehonoreerd. SIA verstrekt namens de overheid subsidie om onderzoek te stimuleren dat hogescholen uitvoeren in samenwerking met de publieke sector.

Gymles

In Amsterdam heeft 33% van de kinderen een motorische achterstand op de basisschool. Hoewel gymleraren al actief werken aan het terugdringen van motorische achterstanden, is de effectiviteit van deze interventies niet aangetoond. Het lectoraat Bewegingswetenschappen gaat in dit project onderzoeken welke ondersteuning de gymleraar deze risicokinderen het beste kan bieden.

Overgewicht

In de vier grote steden komt het regelmatig voor dat peuters en kleuters al kampen met overgewicht of obesitas. Contact met ouders biedt kansen om interventies gericht op preventie te laten slagen maar pedagogisch medewerkers op de kinderopvang ervaren handelingsverlegenheid. Het lectoraat Gewichtsmanagement gaat in dit project onderzoeken hoe de samenwerking met (moeilijk bereikbare) ouders op het gebied van een gezonde leefstijl optimaal vormgegeven kan worden.

Machtsongelijkheid

In de grote steden wordt steeds meer samengewerkt tussen bewoners, overheid en andere partijen aan de leefbaarheid van buurten. Die samenwerking verloopt niet altijd even goed. Onder meer omdat partijen machtsongelijkheid ervaren en zij er - door hun aard en positie - een andere logica op nahouden. Het lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek gaat in dit project onderzoeken hoe de samenwerking nu precies verloopt en hoe vormen van communicatie kunnen ontstaan die aan alle betrokkenen recht doen.