Hogeschool van Amsterdam

‘Studenten moeten een taalgeweten kweken’

11 dec 2018 12:41 | Afdeling Communicatie

‘Taaltoetsen zijn niet zinvol, we zijn ertegen’, zegt projectleider taalbeleid HvA Bas van Eerd. Hij doet die bewering naar aanleiding van een vergelijking van de resultaten van die taaltoetsen op universiteiten en hogescholen, waaronder de Hogeschool van Amsterdam. De vergelijking werd uitgevoerd door Marc van Oostendorp, hoogleraar Nederlandse- en Academische Communicatie aan de Radboud Universiteit. Van Oostendorp concludeert dat studenten de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, want 60 procent haalt de toets niet.

Bas van Eerd, projectleider taalbeleid van de HvA, is geen fan van taaltoetsen, die nog bij enkele opleidingen van de HvA afgenomen worden. ‘Dergelijke toetsen zijn niet zinvol, we zijn ertegen. Het zegt namelijk niet of de student goed in taal is.’ Van Eerd betoogt dat geïsoleerde toetsing de student eigenlijk niet helpt. Daar is Thomas van Aalten, docent bij de opleidingen Communicatie en Media, Informatie en Communicatie van de HvA het mee eens. ‘Maar’, zegt hij, ‘een dergelijke toets kan wel functioneren als 0-meting voor het taalniveau.’

Vaardige beroepsbeoefenaars

Onderzoeker Van Oostendorp wijt de lage scores op de taaltoets aan het feit dat de opleiding en de maatschappij het niet belangrijk vindt. Dat ligt ingewikkelder, menen zowel Van Eerd als Van Aalten. Van Eerd: ‘Elke opleiding erkent het belang van taal voor de opleiding en voor de beroepsmaatschappij. We zien het als onze taak om vaardige beroepsbeoefenaars op te leiden met goede taalvaardigheid, maar tegelijkertijd erkennen we dat er studenten binnenkomen die moeite hebben met spelling en grammatica. Daar ligt ook een rol voor het toeleverend onderwijs. We vinden het belangrijk om studenten in de hogere taalvaardigheden te trainen: wat wil je met een tekst, hoe is de structuur, de samenhang, is het woordgebruik correct en trefzeker.’

Taalgeweten

Van Aalten: ‘In mijn optiek zijn er twee dingen nodig: je moet bij studenten een taalgeweten kweken (ik wil foutloos schrijven) en bepalen wat er nodig is als de student zich realiseert dat hij of zij het niet goed genoeg kan.’

Wat betreft het kweken van een geweten vertelt Van Eerd dat een groot deel van de studenten die aankloppen bij het taalspreekuur van de afdeling Studentenzaken, in de stage- of afstudeerperiode zit. Rijkelijk laat dus. Maar als studenten eenmaal aan de slag gaan, verandert hun taalbeheersing snel ten goede, aldus Van Aalten.

Zie ook: Studenten beheersen de Nederlandse taal slecht.