Hogeschool van Amsterdam

HvA-alumnus Peshmerge Morad genomineerd voor UAF-Award

20 sep 2018 00:00 | Afdeling Communicatie

‘Uitblinker van het Jaar’, je zal het maar achter je naam hebben staan. HvA-alumnus Peshmerge Morad maakt op 6 oktober kans op de award met deze titel. Hij is dit jaar samen met vier andere talentvolle nieuwkomers genomineerd voor de UAF-Award.


Gevlucht voor Assad

Morad heeft zijn nominatie te danken aan de voordracht van HvA-docente NT2 Marike Kwakman, en niet voor niets. Hij wist af te studeren ondanks moeilijke privéomstandigheden: zijn ouders wonen in Syrië en moesten begin dit jaar vluchten toen hun woonplaats Afrin (een stad ten noordwesten van Aleppo) werd aangevallen door Turkije en jihadisten. Hijzelf vluchtte in 2012 vanwege het bewind van Assad naar Nederland. Hij had toen drie jaar computer science gestudeerd aan de universiteit van Aleppo, maar nog geen diploma behaald. Omdat hij geen vrijstellingen kon krijgen moest hij opnieuw beginnen, en dat deed hij bij de HvA. Het afstuderen terwijl zijn ouders op de vlucht waren was zwaar, maar lukte hem toch: sinds juni van dit jaar heeft hij zijn Bachelor of Science op zak. Daarnaast is hij zeer actief als vrijwilliger en combineert hij zijn vrijwilligerstaken met zijn baan bij softwarebedrijf FlexKids, waar hij na een stage werd aangenomen als software ontwikkelaar.

Grote inspanningen

Door jaarlijks de UAF Award uit te reiken, vraagt het UAF aandacht voor de vaak enorme inspanningen die vluchtelingen moeten leveren om in Nederland een toekomst op te bouwen. Peshmerge kent het klappen van de zweep. ‘Toen ik hier begon met studeren kwam er veel op me af en moest ik allerlei keuzes maken. Ik wist niet wat ik moest doen. Het UAF heeft me toen goed op weg geholpen.’ Nu hij zijn leven op orde heeft, geeft hij graag iets terug. Zo is hij actief bij Students That Matter (een gezamenlijk initiatief van de HvA en de UAF om vluchtelingenstudenten een warm welkom te bieden) waar hij onder andere meet-ups organiseert waar vluchtelingstudenten terecht kunnen voor hulp en advies. Bij Stichting CIVIC (een stichting die zich inzet voor verbetering van het inburgeringsbeleid) is hij de technische duizendpoot en denkt hij als ervaringsdeskundige mee over verbeterpunten voor het Nederlandse inburgeringsbeleid.

Master

Als Peshmerge de award wint, krijgt hij een loopbaanontwikkelingstraject aangeboden. Hij weet wat hij wil: ‘Ik wil in de toekomst graag een master doen. Maar ik wil eerst een tijdje werken en afwachten hoe de situatie van mijn ouders zich ontwikkelt. Ik wil hun zoveel mogelijk helpen en kan mij moeilijk concentreren zolang zij niet veilig zijn. Zij gaan nu even voor.’

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

promotiefilmpje Peshmerge Morad

Over de UAF-Award

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF reikt deze award jaarlijks uit aan een nieuwkomer die een bijzondere prestatie heeft geleverd als student, werknemer of vrijwilliger. De stichting wil hiermee een podium bieden aan talentvolle nieuwkomers die opvallen door hun inzet, hun studie- en werkprestaties en hun bijdrage aan de samenleving. De prijs staat symbool voor hun inzet en doorzettingsvermogen.