Hogeschool van Amsterdam

Stijgende lijnen in jaarverslag Hogeschool van Amsterdam 2017

28 jun 2018 09:01 | Afdeling Communicatie

In 2017 reikte de Hogeschool van Amsterdam (HvA) meer dan 7.500 bachelordiploma’s uit en haalde 14 miljoen euro aan subsidies binnen om praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Deze feiten zijn afkomstig uit het jaarverslag 2017 van de HvA, dat vanaf vandaag beschikbaar is.

In het jaarverslag legt de organisatie verantwoording af over de gevolgde koers, die voor de huidige periode is vastgelegd in het instellingsplan Nieuwsgierige professionals (2015-2020). Het studiesucces van HvA-studenten steeg in het voorbije jaar (van 60 naar 62 procent in de hoofdfase), net als de studenttevredenheid (van 73,4 naar 74 procent). Ook het aantal afgestudeerden dat snel na het afstuderen een baan op niveau vond, steeg (van 83 naar 86 procent). Het onderwijs van de HvA is over de hele breedte van goede kwaliteit, zo blijkt uit de accreditaties door de NVAO.

Voor praktijkgericht onderzoek is ongeveer 14 miljoen euro subsidies verworven. De doorwerking van het onderzoek in het onderwijs en de beroepspraktijk is duidelijk aantoonbaar. De onderzoekscapaciteit, het aantal lectoren en (docent-)onderzoekers dat aan onderzoek werkt, nam toe van 437 naar 461.

In financieel oogpunt sloot de HvA het jaar 2017 af met een positief resultaat van 18 miljoen euro. Dit resultaat is het gevolg van extra geld dat de HvA pas laat in het jaar van OCW heeft ontvangen. Het gaat onder andere om bedragen in het kader van de prestatieafspraken, het hogere (macro)budget van OCW en loon- en prijscompensatie.