Hogeschool van Amsterdam

Vergevorderde plannen Rhijnspoorplein

11 apr 2018 09:00 | Afdeling Communicatie

Het College van Bestuur van de HvA heeft vergevorderde plannen voor het bebouwen van het braakliggende Rhijnspoorplein aan de Wibautstraat bij de Amstelcampus.

De HvA heeft de afgelopen maanden onderzocht hoe zij de Amstelcampus wil afmaken en zal binnenkort (voor de zomer) een besluit hierover nemen. Daarvoor is instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad vereist.  Het College van Bestuur heeft de wens om op het Rhijnspoorplein te bouwen. De ruimte is namelijk nodig voor onderwijs en onderzoek. Het gaat om een gebouw met dezelfde omvang als in het eerdere plan waarvoor ook een omgevingsvergunning is verleend.