Hogeschool van Amsterdam

NWO-promotiebeurzen toegekend aan zes HvA-docenten

18 apr 2018 11:35 | Afdeling Communicatie

Zes docenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) ontvangen vandaag een promotiebeurs van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Wouter Spaan (FOO), Hanneke Goossen en Yvette Wittenberg (beiden FMR), Willemke Stilma en Jesse Aarden (beiden FG) en Anne Moes (FDMCI) kunnen met deze beurs de komende vijf jaar aan hun promotie werken. Hun onderzoeken beslaan een breed scala aan onderwerpen als koopintentie, thuisrevalidatie, heen-en-weer-denken en financiële stress.

De projecten

Volgens de beoordelingscommissie van de NWO voldeden deze zes onderzoeken aan de criteria en kregen de beurs toegekend.

 • Wouter Spaan, docent-onderzoeker bij de Faculteit Onderwijs en Opvoeding
  Promotieonderzoek: Heen-en-weer-denken als fundament voor natuurwetenschappelijke geletterdheid
 • Yvette Wittenberg, onderzoeker en docent Sociaal Pedagogische Hulpverlening bij de faculteit Maatschappij en Recht
  Promotieonderzoek: Renewed care responsibilities. About diversity and informal care
 • Willemke Stilma, docent Verpleegkunde bij de faculteit Gezondheid
  Promotieonderzoek: Toepasbaarheid, veiligheid en effectiviteit van hoestmachines bij Intensive Care (IC)-patiënten
 • Jesse Aarden, promovendus bij het AMC en docent bij de faculteit Gezondheid
  Promotieonderzoek: Thuisrevalidatie voor ouderen na acute ziekenhuisopname om achteruitgang in fysiek functioneren en zelfredzaamheid te herstellen
 • Anne Moes, onderzoeker bij het lectoraat Crossmedia bij de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie
  Promotieonderzoek: I want it, I buy it. The effects of dispositional, situational and physiological factors on impulse buying intentions and behaviour
 • Hanneke Goosen, docent toegepaste psychologie en onderzoeker Armoede Interventies bij de faculteit Maatschappij en Recht
  Promotieonderzoek: The impact of persuasion tactics on decision-making under financial stress

Promotiebeurs voor leraren

Docenten kunnen van de NWO een beurs krijgen voor promotieonderzoek. Het doel hiervan is de kennis en ervaring die zij met het onderzoek opdoen direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Daarnaast heeft de NWO-Promotiebeurs tot doel om meer gepromoveerde leraren voor de klas te krijgen. Dit zorgt voor een kwaliteitsimpuls in het onderwijs en versterkt de aansluiting tussen universiteiten en scholen.

Beoordeling

In 2018 vinden twee toekenningsrondes plaats. Bij de eerste ronde in januari zijn 75 aanvragen in behandeling genomen en 32 gehonoreerd. Zes daarvan zijn dus voor HvA-docenten. De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van vier criteria:

 • Kwaliteit van de kandidaat;
 • Potentiële bijdrage aan wetenschap en maatschappij;
 • Onderzoeksopzet, onderzoeksaanpak en methodologie;
 • Bijdrage aan het onderwijs.

Meer over HvA's onderzoek