Hogeschool van Amsterdam

Instroom HvA groeit met meer dan tien procent

1 feb 2018 14:47 | Afdeling Communicatie

Dit studiejaar (2017-2018) kozen meer dan 14.000 studenten voor één van de opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam. Dat is een stijging van 10,9 procent ten opzichte van het aantal eerstejaars in het studiejaar 2016-2017. Met een totaal aantal studenten van 46.675 blijft de HvA de grootste hogeschool van Nederland.

De instroomgroei is relatief het grootst bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding met een stijging van 27 procent, wat neerkomt op 391 studenten. Het leeuwendeel daarvan is afkomstig van de door Hogeschool InHolland afgestoten lerarenopleidingen in Amsterdam en Amstelveen. In absolute aantallen is de groei het grootst bij de faculteit Business en Economie (3.596 eerstejaars, +16%), veroorzaakt door het opheffen van de numerus fixus op een aantal opleidingen en de grote belangstelling voor de Engelstalige internationale opleidingen.

Groei bij nagenoeg alle faculteiten

Behalve de faculteit Techniek, die nagenoeg gelijk bleef, groeiden alle faculteiten: De faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie verwelkomde 2.724 nieuwe studenten (+9%), de faculteit Bewegen, Sport en Voeding 831 (+12%), de faculteit Gezondheid 917 (+10%) en de faculteit Maatschappij en Recht 2.264 (+5%).

Vooropleiding

Van de totale instroom eerstejaars komt één derde deel (33,4%) van het middelbaar onderwijs (mbo). Iets meer dan de helft (51,6%) stroomt in van de havo. 7 Procent heeft een vwo-achtergrond en bijna 5 procent komt uit het buitenland.

Niet vergelijkbaar

De Vereniging Hogescholen (VH) publiceerde vandaag de landelijke instroomcijfers ten opzichte van het vorig studiejaar. Deze cijfers zijn niet volledig vergelijkbaar met de cijfers van de HvA omdat de VH alleen kijkt naar het aantal nieuwkomers in het hbo. De ‘wisselaars’ worden door de VH, anders dan bij de HvA, niet meegeteld als ‘instroom eerste jaar’. De VH komt voor dit studiejaar uit op een stijging van de instroom bij de HvA van 9,9 procent.