Hogeschool van Amsterdam

HvA krijgt negen ton subsidie voor drie onderzoeken

1 feb 2018 09:10 | Afdeling Communicatie

De HvA krijgt in totaal 900.000 euro RAAK Publiek-subsidie van Nationaal Regieorgaan SIA voor drie onderzoeksprojecten. Het gaat om onderzoek naar de optimalisatie van uitgeverijen, recycling binnen de circulaire economie en het terugwinnen van winkelbezoekers. De onderzoeken ontvangen elk 300.000 euro subsidie voor de komende twee jaar.

In deze aanvraagronde bij SIA werden drie van de vier door de HvA aangevraagde subsidies gehonoreerd. SIA verstrekt namens de overheidssubsidie om onderzoek van hogescholen met de publieke sector te stimuleren.

Systematiek voor recycling

Onderzoeksprogramma Urban Technology van de HvA heeft subsidie gekregen voor het onderzoek ReStore: ‘Meetmethodes en Ontwerpregels voor Waardesystemen rondom Circulaire Stedelijke Organische Reststromen’.

In een circulaire economie bestaat geen afval meer. Alles wordt gerecycled en afval is dus grondstof. Dit onderzoek verkent onder welke voorwaarden recycling binnen de circulaire economie het best plaats kan vinden. Daarna worden die voorwaarden getest met twee digitale simulatiemodellen. Eén speelt zich af in een bestaande Amsterdamse omgeving en één in het toekomstige gebied Haven-Stad.

Aan het onderzoek doen negen mkb-bedrijven mee. Overige deelnemers zijn Avalex, TU Delft, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Gemeente Amsterdam en de Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR).

Uitgeverijen optimaliseren

Het onderzoek ‘Maak het publiek! Optimalisering van snelheid, kwaliteit en positionering in het uitgeefproces’ richt zich op uitgeverijen. Die hebben in het digitale tijdperk vaak moeite met de toegenomen omloopsnelheid van informatie. Maar het versnellen van het proces van uitgeven werkt lang niet altijd. Vaak gaat namelijk één van de drie succespijlers in het vak - snelheid, kwaliteit en positionering - ten koste van de andere. Een aantal werkwijzen uit de digitale technologie zijn effectief.

Het onderzoek brengt eerst de precieze knelpunten in kaart in het uitgeefproces. Daarna worden mogelijke oplossingen getest in de dagelijkse praktijk van een uitgeverij. Vervolgens worden de oplossingen eventueel uitgewerkt tot werkbare prototypes voor de gehele uitgeefsector.

De HvA voert het onderzoek uit in samenwerking met uitgevers, vormgevers, softwareprogrammeurs en twee andere hogescholen.

Technologische steun voor mkb-winkeliers

Het derde onderzoek helpt het midden- en kleinbedrijf (mkb) om het teruglopende aantal winkelbezoekers terug te winnen onder de titel 'Meer bezoekers naar mijn winkel. Winkelbezoek verhogen met innovatieve technologie'. Vier soorten technologie vallen het meest op: een mobile loyalty app, interactieve digitale schermen, locatiespecifieke berichten (geofencing) en augmented reality. Het onderzoek bekijkt hoe het inzetten van deze vier technieken leidt tot meer winkelbezoekers. Dat wordt onderzocht in twee Amsterdamse winkelgebieden: de Beethovenstraat en het Hallenkwartier.

De lectoraten Digital Commerce van Jesse Weltevreden en Crossmedia van Harry van Vliet hebben hun krachten gebundeld voor het onderzoek. Andere partners zijn Stad&Co, acht winkeliers en vijf technologiepartijen.