Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam zoekt toezichthouder

5 feb 2018 12:22 | Afdeling Communicatie

Wegens het tussentijds vertrek van een van de leden van de Raad van Toezicht is de Hogeschool van Amsterdam per 1 maart 2018 op zoek naar een nieuw lid met een (bestuurlijke) hogerberoepsonderwijs-achtergrond.

De Raad van Toezicht, die bestaat uit vijf leden, houdt toezicht op het College van Bestuur en staat haar met raad en daad bij.

De Raad van Toezicht streeft in afspiegeling van de HvA naar diversiteit en inclusiviteit in zijn samenstelling. Bij gelijke geschiktheid wordt bij de benoeming hieraan de voorkeur gegeven. De werving en selectie van de kandidaat voor deze functie is in handen van werving- en selectiebureau Nationaal Register. Reageren kan voor 18 februari.

Meer informatie over de Raad van Toezicht

Meer informatie over de functie en solliciteren