Hogeschool van Amsterdam

Martijn de Waal benoemd als persoonlijk lector

26 jan 2018 16:41 | Afdeling Communicatie

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft Martijn de Waal per januari 2018 benoemd tot persoonlijk lector binnen het lectoraat Play & Civic Media. Samen met lector Ben Schouten gaat hij onder meer het onderzoeksprogramma van het lectoraat verder vormgeven.

De Hogeschool van Amsterdam is de eerste hogeschool die de functie van persoonlijk lector heeft gecreëerd om getalenteerde, gepromoveerde (docent)onderzoekers de kans te geven om in vijf jaar tijd toe te werken naar een vaste benoeming tot lector.

Het lectoraat Play & Civic Media verzorgt onderwijs en onderzoek rond de thema’s play & games, virtual reality en civic media (media die worden ingezet om maatschappelijke vraagstukken in een community op te lossen). De aanstelling van De Waal, die sinds 2014 als senior onderzoeker verbonden is aan dit  lectoraat, biedt Play & Civic Media de mogelijkheid om haar slagkracht op deze gebieden te vergroten.

Martijn de Waal

Martijn de Waal  (1972) behaalde in 1998 twee masterdiploma’s voor de studies Culturele Studies - het huidige Media & Cultuur - en Film- en Televisiewetenschap (cum laude). In 2012 promoveerde hij op de rol van digitale media in de stedelijke cultuur en publieke ruimtes.

Sinds 2014 werkt De Waal bij het lectoraat Play & Civic Media als senior onderzoeker en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling ervan. beschikt Hij over een uitgebreid internationaal netwerk - zowel in Europees verband als daarbuiten – en wordt veelvuldig uitgenodigd als spreker op conferenties. Nationaal is hij in trek als adviseur bij ministeries, provincies en gemeentes. Daarnaast is De Waal bekend binnen de creatieve industrie: hij is onder andere voorzitter van de commissie Digitale Cultuur bij het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.