Hogeschool van Amsterdam

Wilma Scholte op Reimer decaan Bewegen, Sport en Voeding

16 nov 2017 21:22 | Afdeling Communicatie

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft Wilma Scholte op Reimer, na overleg met de medezeggenschap, benoemd tot decaan van de faculteit Bewegen, Sport en Voeding (FBSV). Dit naast haar aanstelling als decaan van de faculteit Gezondheid (FG). Scholte op Reimer combineerde deze functie al op interimbasis sinds december 2016.

De aanstelling van Wilma Scholte op Reimer bij FBSV en de totstandkoming van het dubbel-decanaat komt vanwege haar interimwerkzaamheden voor medewerkers en studenten niet als een verrassing. Door haar werkzaamheden krijgt ze binnen de faculteiten veel steun.

Beide faculteiten hebben een sterk onderwijsprofiel, opleidingen die er kwalitatief goed voor staan, hoge impact van het onderzoek in het werkveld en een stevige ondersteuning. Er zijn ook veel inhoudelijke raakvlakken tussen FG en FBSV, namelijk de relatie tussen voeding, gezondheid en beweging. Iets waar ook de studenten, in het bijzonder die van de FG, aandacht voor vragen. De faculteiten werken dan ook al een aantal jaren samen in het HvA-speerpunt Urban Vitality, vooral voor wat betreft het onderzoek. Als decaan van beide faculteiten gaat Scholte op Reimer zich waar mogelijk hard maken voor versterking van het onderwijs, vooral door verdergaande integratie van onderwijs en onderzoek en inter-professionele samenwerking.