Hogeschool van Amsterdam

Vijf HvA-docenten krijgen NWO-Promotiebeurs

5 jul 2017 10:55 | Afdeling Communicatie

Vijf docenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), afkomstig uit drie faculteiten, hebben een promotiebeurs van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) gekregen. Met deze beurs kunnen docenten Sjoukje Goldman (FBE), Daphne Hagen (FBE), Margriet van Iersel (FG), Paul Keessen (FG) en Emran Riffi (FOO) de komende vijf jaar aan hun promotie werken.

 

Verhogen

De Promotiebeurs voor leraren bestaat sinds 2011 en is bedoeld voor leraren die naast hun werk promotieonderzoek willen doen. De NWO-Promotiebeurs is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en is ingesteld om het aantal gepromoveerde leraren in de klas te verhogen. Dit draagt volgens OCW bij aan de kwaliteit van het onderwijs en versterkt de aansluiting tussen scholen en universiteiten. Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen een beurs krijgen voor een promotieonderzoek.

Voorwaarde

De promovendi zijn vrij in het onderwerp van hun promotie. Wel stelt NWO als voorwaarde dat het promotieonderzoek belang heeft voor de eigen onderwijspraktijk of voor het onderwijs in bredere zin. Een wetenschapsbrede commissie beoordeelt alle aanvragen op de kwaliteit van het onderzoek en de effecten daarvan. Ook kijkt de commissie naar de kwaliteit, motivatie en overtuigingskracht van de aanvrager. Dit leidde in deze toekenningsronde tot vijf positieve oordelen voor HvA-docenten.

Toegekende NWO promotiebeurzen

  • Sjouke Goldman, docent strategische marketing bij de Faculteit Business en Economie. Promotieonderzoek: What makes SMEs successful in cross-border e-commerce? A multi-national study.

  • Daphne Hagen, docent marketing, marktonderzoek en communicatie bij de Faculteit Business en Economie. Promotieonderzoek: The impact of collective digital marketing activities on the attractiveness of town centres.

  • Margriet van Iersel, docent verpleegkunde bij de Faculteit Gezondheid. Promotieonderzoek: Curriculum-redesign in complex community care: increasing competence and improving work field perception.

  • Paul Keessen, docent oefentherapie bij de Faculteit Gezondheid. Promotieonderzoek: Kinesiofobie bij patiĆ«nten met cardiovasculaire ziekten.

  • Emran Riffi, docent pedagogiek bij de Faculteit Onderwijs en Opvoeding. Promotieonderzoek: Groeien door sport: De rol van het pedagogisch klimaat op de sportvereniging bij de bevordering van sociale inclusie van jeugdigen.

Maximaal vijf jaar

De Promotiebeurs stelt deze docenten in staat om naast hun werk aan hun proefschrift te werken. Zij worden gedurende maximaal vijf jaar voor twee dagen per week vrijgesteld van het geven van onderwijs. Met de beurs kan de HvA voor die dagen vervangende docenten aanstellen.

Dertig

Sinds de start van de NWO-promotiebeurs in 2011 zijn er in totaal tien toekenningsronden geweest. In vorige ronden hebben vijfentwintig HvA docenten een promotiebeurs gekregen. Met de nieuwste vijf toekenningen staat de teller nu in totaal op dertig NWO-Promotiebeurzen voor HvA-docenten.