Hogeschool van Amsterdam

Studentenhuisvesting Amstelcampus

23 jun 2017 09:30 | Afdeling Communicatie

Afgelopen woensdag (21 juni) verscheen in Het Parool een publicatie over de studentenhuisvesting op de Amstelcampus. Studentenvertegenwoordigers tonen zich daarin teleurgesteld over het feit dat sommige studentenwoningen moeilijk betaalbaar zijn voor studenten. De HvA is zelf alleen verantwoordelijk voor de onderwijsvoorzieningen. Woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor de studentenhuisvesting. De HvA is het met de studenten eens dat het belangrijk is dat er voldoende geschikte en betaalbare studentenwoningen zijn in de stad. Daarover spreken de Amsterdamse kennisinstellingen regelmatig met de woningcorporaties en de gemeente.

Onderwijs en onderzoek

In het artikel komt ook de toekomstige bestemming van het braakliggende stukje grond op de kop van de Amstelcampus (het Rhijnspoorplein) aan de orde. Die bestemming staat op dit moment nog niet vast. De HvA onderzoekt op dit moment hoe alle onderwijsfaciliteiten het beste kunnen worden ingedeeld. Daarbij is het uitgangspunt dat er voldoende ruimte is voor al het onderwijs en onderzoek, maar dat de ruimtes ook zo efficiënt mogelijk benut worden zodat de kosten voor de gebouwen niet hoger oplopen dan noodzakelijk. Zo wil de hogeschool zoveel mogelijk geld beschikbaar houden voor de inzet van docenten en andere directe onderwijskosten en niet meer dan nodig uitgeven aan de gebouwen.

Opties

Of er vierkante meters grond overblijven op het Rhijnspoorplein voor andere zaken dan onderwijs en onderzoek, staat nu nog niet vast. Mocht dat het geval zijn, dan bespreken de woningcorporaties, de gemeente en de hogeschool met elkaar welke opties er zijn.