Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag: HvA ligt op koers

29 jun 2017 09:51 | Afdeling Communicatie

Het gaat goed met de HvA. Dat valt te concluderen uit het jaarverslag van de hogeschool over 2016, dat vanaf vandaag beschikbaar is. Met succes hebben veel medewerkers gewerkt aan de doelstellingen die geformuleerd zijn in het Instellingsplan 2015-2020 op het gebied van onderwijs en onderzoek, zoals studiesucces, studenttevredenheid en de doorontwikkeling van het prakijkgerichte onderzoek.

De HvA hanteert studiesucces (het percentage bachelorstudenten dat de opleiding in vijf jaar afrondt), de studenttevredenheid en de positie van afgestudeerden op de arbeidsmarkt als een indicator voor de kwaliteit van het onderwijs. Al deze graadmeters stegen in 2016, dankzij de inzet van de studenten en heel veel medewerkers. Ook groeide de omvang en de onderlinge samenhang van het praktijkgerichte onderzoek. Deze verbeteringen gingen in november 2016 gepaard met positieve externe waardering voor de uitvoering van de profiel- en prestatieafspraken van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek.

Beter benutten

In financieel opzicht heeft de HvA het jaar met een negatief resultaat van 6,9 miljoen euro afgesloten. Dat is het gevolg van eerdere investeringen in de voorbereidingen van de bouw van het Conradhuis op de Amstelcampus, die in november 2016 werd afgeblazen. De HvA besloot toen om het Conradhuis niet te bouwen, maar om de huidige huisvesting beter te benutten. Ondanks het negatieve resultaat is de HvA financieel gezond.

Download het jaarverslag HvA 2016