Hogeschool van Amsterdam

HvA-student na afstuderen snel aan de slag

15 jun 2017 08:13 | Afdeling Communicatie

Ruim 8 op de 10 alumni (83%) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) met een voltijds bachelordiploma op zak hebben binnen drie maanden na afstuderen een baan gevonden. Het percentage van 83% stijgt tot 95% als het gaat om HvA-afgestudeerden die binnen één jaar na afstuderen bij een werkgever aan de slag zijn gegaan. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo'ers, die deze week verscheen. De HBO-monitor is een onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University.

 

Met een percentage van 83% afgestudeerden dat binnen drie maanden na afstuderen aan de bak is gekomen, loopt de HvA goed in de pas met het landelijke percentage van 85%. Deze percentages hebben betrekking op hbo-studenten die zijn afgestudeerd in het studiejaar 2014/2015 en die eind 2016, dus anderhalf jaar na het behalen van het diploma, zijn ondervraagd door het ROA.

Boven landelijk gemiddelde

De 83% 'werken binnen drie maanden' is een gemiddeld HvA-breed percentage. Als je inzoomt op het niveau van faculteiten zie je kleine verschillen. Afgestudeerden van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) en de Faculteit Techniek (FT) blijken zeer aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Maar liefst 87% (FOO) respectievelijk 86% (FT) van de afgestudeerden van deze faculteiten hadden binnen drie maanden een baan gevonden. Daarmee zitten deze faculteiten boven het landelijk gemiddelde. Bij beide faculteiten loopt het percentage op tot 98% als naar de arbeidsmarktpositie van deze oud-studenten (het hebben van werk) één jaar na afstuderen wordt gekeken.

Arbeidscontract

Ook afgestudeerden van de vijf andere HvA-faculteiten doen het goed bij werkgevers. Bij alle faculteiten hebben minimaal 8 van de 10 afgestudeerden binnen drie maanden een arbeidscontract op zak. In oplopende volgorde gaat het achtereenvolgens om de faculteiten Maatschappij en Recht (FMR, 80%), Bewegen, Sport en Voeding (FBSV, 81%), Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI, 82%), Gezondheid (FG, 83%) en Business en Economie (FBE, 84%)

Hbo-bachelor-niveau

In het ROA-onderzoek is ook onderzocht of de hbo-afgestudeerde een (eerste) baan heeft op minimaal hbo-bachelor-niveau of daaronder. Hier scoort de HvA net iets beter dan het landelijk gemiddelde. Waar landelijk 81,1% van de afgestudeerden minimaal op hbo-bachelor-niveau werkt, gaat het bij de HvA om 81,3%. Alumni van de faculteiten FBE (87,6%), FG (86,4%) en FOO (81,5%) hebben net iets vaker dan het HvA-gemiddelde een baan op het niveau van hbo-bachelor of hoger. De afgestudeerden van de faculteiten FT (80,8%), FDMCI (80,7%), FBSV (79,8%) en FMR (70,1%) zitten daaronder.

Loondienst

Het overgrote deel van de hbo-afgestudeerden werkt in loondienst, zo blijkt uit het ROA onderzoek. Landelijk gaat het om 82%, van de HvA-alumni krijgt zelfs bijna 84% een maandelijks loonstrookje. Afgestudeerden van de FT hebben met bijna 91% werkenden in loondienst de grootste ‘zekerheid’. De andere zes faculteiten zitten tussen de 78,8 % (FG) en de 85,7% (FOO) waar het gaat om ‘werken in loondienst’. De twee andere meest voorkomende vormen zijn ‘zelfstandige in eigen bedrijf/freelance’ (HvA-breed 5,9%) en ‘oproep-/uitzendkracht’ (HvA-breed 8,5%).