Hogeschool van Amsterdam

Huib de Jong boardmember bij Amsterdam Economic Board

30 jun 2017 12:50 | Afdeling Communicatie

Huib de Jong, voorzitter College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is per direct benoemd tot lid van de Amsterdam Economic Board. De Board bestaat uit 25 vooraanstaande bestuurders van kennisinstellingen, topmensen uit het bedrijfsleven en wethouders en burgemeesters van gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam, onder leiding van burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Deze samenwerking heeft als doel om de welvaart en het welzijn van de Metropoolregio Amsterdam verder te versterken.

Metropoolregio Amsterdam

De Amsterdam Economic Board is een netwerkorganisatie die zich inzet voor de verdere ontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam als een belangrijke innovatieve regio in Europa. De Board heeft als ambitie om in 2025, als Amsterdam haar 750-jarig bestaan viert, tot de top 3 van meest innovatieve regio’s in Europa te behoren.

Om dat te realiseren zijn de meest urgente uitdagingen van de Metropoolregio Amsterdam geformuleerd op vijf terreinen: Circulaire economie, Digitale connectiviteit (data-gedreven innovatie), Mobiliteit, Gezondheid en Talent voor de toekomst, wat gaat over de aansluiting van voldoende en goed opgeleide jongeren op de arbeidsmarkt.

Vijf uitdagingen

De Board formuleert de strategie en de bijbehorende ambities voor deze vijf uitdagingen waarmee de Metropoolregio Amsterdam in 2025 het verschil kan maken.

  • Circulaire Economie: in 2025 is de Metropoolregio Amsterdam koploper op het gebied van slimme oplossingen voor het behoud van grondstoffen waardoor waardevolle grondstoffen steeds langer en efficiënter worden gebruikt.
  • Mobiliteit: in 2025 is het stedelijk vervoer in de Metropoolregio Amsterdam emissievrij.
  • Digitale Connectiviteit: in 2025 is de Metropoolregio Amsterdam de belangrijkste plek in Europa voor data-gedreven innovatie.
  • Gezondheid: in 2025 hebben bewoners in de Metropoolregio Amsterdam twee gezonde levensjaren extra.
  • Talent voor de Toekomst: in 2025 is de Metropoolregio Amsterdam de succesvolste regio op het gebied van het benutten, behouden en aantrekken van talent.

De leden van de Board committeren zich aan een of meerdere uitdagingen die aansluiten bij hun eigen organisatie en/of netwerk, waarbij de eigen kennis en netwerken ook worden ingezet.

Splitsing UvA – HvA

Voor de bestuurlijke splitsing van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam zat Geert ten Dam, de huidige CvB-voorzitter van de UvA, namens beide onderwijsorganisaties in de Board. Sinds de HvA per 1 maart 2017 op eigen bestuurlijke benen staat, vertegenwoordigt Geert ten Dam alleen de UvA. Met de benoeming van Huib de Jong is nu ook de HvA weer op het hoogste niveau binnen de Board aanwezig.

Stuurgroep Human Capital

Huib de Jong is al sinds januari 2014 actief binnen de Amsterdam Economic Board als voorzitter van de stuurgroep Human Capital die verbonden is aan het speerpunt Talent voor de toekomst. Deze functie gaat hij vooralsnog combineren met zijn lidmaatschap van de Board.