Hogeschool van Amsterdam

Forse toename van crowdfunding lokale projecten in Nederland

84 procent meer geld in een jaar tijd

14 jun 2017 13:11 | Afdeling Communicatie

Crowdfunding door burgers voor lokale maatschappelijke projecten neemt aanmerkelijk toe. In het jaar 2016 groeide deze vorm van crowdfunding (‘civic crowdfunding’) met 84%, gekeken naar de opgehaalde bedragen. De top 3- gemeenten waarin de meeste van deze crowdfunding-projecten door burgers slaagden, zijn Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Dit constateren lector Frank Jan de Graaf van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en zijn mede-onderzoekers in de Civic Crowdfunding-monitor, een grootschalige analyse die onlangs is uitgekomen.


De laatste jaren is het aantal initiatieven sterk gegroeid waarbij bewoners zelf geld inzamelen voor een maatschappelijk doel in hun omgeving, zoals een park, speeltuin, festival, of betere (informele) zorg in de buurt.

In 2013 werd nog maar zo’n €99.000 euro voor burgeriniatieven via crowdfunding opgehaald, in 2016 ging het om een bedrag van bijna 1,3 miljoen. In de meeste gevallen werkt de overheid ook aan deze ‘civic crowdfunding'-projecten mee, door bijvoorbeeld een deel van het bedrag bij te dragen.


HvA-onderzoekers analyseerden in samenwerking met crowdfundingsorganisaties 1% Club en Voor je Buurt 475 maatschappelijke projecten uit 36 gemeenten waarvoor in 2015 en 2016 crowdfunding is ingezet.

De onderzoekers constateerden deze forse toename, en analyseerden daarnaast hoeveel van deze projecten uiteindelijk zijn geslaagd en waaraan dit ligt.

Extreem geslaagd of totaal mislukt

De onderzoekers hebben voor de 475 crowdfundingprojecten in kaart gebracht welk percentage van het beoogde bedrag uiteindelijk is opgehaald (het 'slagingspercentage'). Wat opvalt: dat slagingspercentage is meestal of aan de hoge kant, of juist extreem laag. “Projecten slagen bijna volledig óf mislukken overduidelijk,” aldus de onderzoekers.

65% van de projecten slaagt, dat wil zeggen dat ruim 80% van het beoogde bedrag wordt behaald. Van de overige projecten geldt dat de meerderheid helemaal niet van de grond komt; doorgaans halen ze niet eens 20% van het streefgedrag.

Lector Frank Jan de Graaf

Top vier gemeenten

De ‘slagingspercentages’ van de projecten lopen volgens de onderzoekers ook uiteen vanwege een verschil in beleid door gemeenten. In hoeverre een crowdfundingproject slaagt, hangt onder andere samen met de begeleiding en screening van de projecten vanuit de lokale overheid.

De onderzoekers hebben het ‘slagingspercentage’ (het behaalde percentage van het beoogde bedrag) vergeleken voor de gemeenten met de meeste 'civic crowfunding'-projecten in 2015 en 2016. Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Groningen blinken uit, met een ‘slagingspercentage’ van 65% tot 9. In ‘initiatiefrijke’ gemeenten Haarlemmermeer en Rotterdam komt men niet boven de 21% ‘geslaagd’ (deel van het beoogde bedrag) uit.

'Civic crowdfunding' is weliswaar in zijn geheel nog klein; de opmars vraagt om verdere versterking van het gemeentelijk beleid, aldus de onderzoekers.

Bekijk de onderzoeksrapportage op www.civicmonitor.nl .

Neem voor meer informatie contact op met lector Corporate Governance & Leadership Frank Jan de Graaf .

Lector Frank Jan de Graaf: “Cruciaal bij civic crowdfunding is de inzet van initiatiefnemers en andere vrijwilligers. Zij maken het succes van het project. Niet alleen de hoeveelheid mensen, maar met name ook de vaardigheden van de mensen zijn heel belangrijk. Voor de komende jaren ligt er een uitdaging voor betrokkenen bij lokale burgerinitiatieven om de kennis en vaardigheden van betrokkenen aan elkaar te verbinden, zodanig dat een project mogelijk wordt”.

Bewoners uit Gouda regelden via crowdfunding een pontje naar een cultureel terrein

Boswachter Frans Kapteijns uit Brabant kreeg een nieuwe uitkijktoren via crowdfunding