Hogeschool van Amsterdam

Make IT Work nu ook van start op Mediapark Hilversum

18 apr 2017 06:00 | Afdeling Communicatie

Het omscholingsproject Make IT Work van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), waarbij afgestudeerde bachelor- of masterstudenten binnen één jaar worden omgeschoold tot volwaardige ICT’ers, start vandaag met een Hilversumse variant. Op het Mediapark in Hilversum beginnen 15 studenten die in één jaar worden omgeschoold tot software ingenieur met een focus op de media-industrie. Wimar Jaeger, wethouder in Hilversum met portefeuille Media en Economie en Ronald Kleijn, HvA-projectleider Make IT Work geven vanochtend het startschot voor Make IT Work Hilversum.

Uitbreiding

Make IT Work Hilversum is een uitbreiding van het project Make IT Work van de HvA dat in augustus 2015 in Amsterdam van start ging met een eerste groep van 14 studenten. Het project is opgezet om hoogopgeleide hbo’ers of academici zonder baan klaar te stomen voor een baan in de ICT-sector. De omscholing duurt een jaar en bestaat uit een combinatie van theorie bij de HvA en praktijk bij een werkgever waar de cursist gedurende de opleiding in dienst is. Na het succesvol afronden van het Make IT Work-traject ontvangt de cursist een certificaat op hbo-niveau van de HvA.

Succesvol

Het project Make IT Work blijkt zeer succesvol te zijn. Sinds de start in 2015 zijn in Amsterdam al meer dan 100 studenten, verdeeld over zeven groepen, met uiteenlopende achtergronden begonnen aan een omscholing tot software engineer, waar in de ICT-sector grote behoefte aan is. Inmiddels heeft meer dan de helft van hen de omscholing succesvol afgerond. Het overgrote deel kreeg direct daarna een dienstverband aangeboden bij het bedrijf waar men gedurende de opleiding als stagiair in dienst was.

Media-industrie

De opleiding die vandaag in Hilversum start is op hoofdlijnen identiek aan die van Amsterdam. Alleen is het curriculum voor software engineer uitgebreid met specifieke kennis die nodig is voor de media-industrie die zich op en rond het Mediapark heeft geconcentreerd. Make IT Work werkt in Hilversum nauw samen met Hilversum Media Campus, platform voor lifelong learning en IT-specialist MyBit. Net als in Amsterdam duurt dit opleidingstraject een jaar.

Cyber security-specialist

Het succesverhaal van Make IT Work stopt niet met deze Hilversumse spin-off. In september 2017 start Make IT Work Amsterdam naast het bestaande omscholingstraject voor software engineer met iets nieuws. Hoogopgeleiden die zich willen laten omscholen voor de ICT-sector, kunnen dan ook kiezen voor de nieuwe richting cyber security-specialist.