Hogeschool van Amsterdam

HvA krijgt 6 ton RAAK-mkb-subsidie voor twee onderzoeksprojecten

27 feb 2017 11:54 | Afdeling Communicatie

Twee onderzoeksprojecten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) krijgen in totaal €600.000 RAAK-mkb-subsidie voor de komende twee jaar. Met de subsidie gaat de HvA met sportfysiotherapeuten onderzoek doen naar manieren om tijdrovende dossiervorming efficiënter te maken. Daarnaast gaat de HvA onderzoeken hoe het mkb geholpen kan worden bij het ‘stapelen’ van alternatieve manieren van financiering. Daar is behoefte aan nu middelgrote en kleine ondernemers niet meer bij de bank terechtkunnen voor voldoende krediet.


SIA , het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek, maakte vandaag bekend dat zij dit jaar in totaal 12 projecten van hogescholen honoreert met de RAAK-mkb-subsidie. De subsidie is bedoeld om de samenwerking en kennisuitwisseling tussen hogescholen en het mkb te bevorderen.

De HvA diende drie onderzoeksvoorstellen in, waarvan twee projecten elk de maximale 3 ton subsidie kregen toegekend.

De eerste €300.000 subsidie gaat naar het project ‘Van toetsenbord naar patiënt’ van het HvA-lectoraat Sportzorg . Aanleiding voor dit onderzoek is de prangende behoefte van fysiotherapeuten aan een oplossing voor de ‘kafkaëske’ dossiervorming, die zij moeten bijhouden voor zorgverzekeraars. De verzekeraars bepalen op grond van die dossiers of de sportfysiopraktijk goede zorg biedt, en de tarieven die de praktijk daarvoor mag rekenen.

Fysiotherapeuten geven aan dat die dossiervorming enorm tijdrovend is – het kost vaak meerdere uren per dag- en als frustrerend wordt ervaren, want dit gaat ten koste van uren patiëntenzorg. Een ander punt is dat deze dossiers belangrijke gegevens bevatten, die nu nog niet teruggekoppeld kunnen worden. Een gemiste kans, aangezien met die gegevens de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden.

Lector Janine Stubbe leidt dit project, waarin de Hogeschool van Amsterdam samen optrekt met de Universiteit Leiden, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS) en tien sportfysiotherapiepraktijken. Het project moet een softwareproduct opleveren, dat de dossiervorming sneller maakt en waardevolle informatie eruit terugkoppelt aan de fysiotherapeut. De onderzoekers gaan na of via taalverwerkingstechnologie patiëntendossiers automatisch gegeneerd kunnen worden uit de aantekeningen die de sportfysiotherapeut sowieso over de patiënt maakt.

Het tweede HvA-project dat 3 ton subsidie ontvangt, is het project ‘Gestapeld financieren MKB’ van et HvA +FinanceLab onder leiding van Frank Jan de Graaf, lector Corporate Governance & Leadership . Sinds de financiële crisis is veel veranderd voor mensen die financiering nodig hebben. Dit geldt voor particulieren, maar ook voor middelgrote en kleine bedrijven. Banken willen niet meer garant staan voor deze kleinere ondernemers. Mkb’ers moeten daarom op zoek naar alternatieve, nieuwe manieren van financiering, zoals crowdfunding, microkredieten, en ‘leasing ’.

Om tot voldoende krediet te komen is meestal een combinatie van deze verschillende financieringsvormen nodig. Dit heet ‘gestapeld financieren’. Vooralsnog is dat lastig te realiseren, want het mkb heeft hier nog weinig ervaring mee. Er zijn inmiddels meer dan 40 alternatieve financieringsvormen, met elk eigen voorwaarden als looptijden en risico’s . Ondernemers raadplegen daarom financieel adviseurs, die veelal zelf uit het mkb komen. Zij hebben ook nog niet voldoende kennis en overzicht om een goede mix samen te stellen en de aanvragen te starten.

De HvA-onderzoekers gaan daarom in dit project een overzichtelijk stappenplan ontwikkelen, dat financieel adviseurs het overzicht en de handvatten biedt om een advies uit te brengen over het combineren van financieringsvormen. De HvA voert dit project uit in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en verschillende adviseurs, ondernemers en accountantsbureaus uit het mkb.

Meer informatie

Naast deze twee projecten is de HvA ook partner in een gehonoreerde aanvraag van Hogeschool Rotterdam dat €300.000 RAAK-mkb-subsidie ontvangt: ‘Het MKB met soft controls in control’ . HvA-lector Frank Jan de Graaf is ook bij dit project betrokken vanuit zijn lectoraat Corporate Governance & Leadership.