Hogeschool van Amsterdam

Lector Louise Elffers genomineerd voor ‘Lector van het Jaar’

18 jan 2017 09:24 | Afdeling Communicatie

Louise Elffers, lector beroepsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is genomineerd voor de titel van Lector van het Jaar 2016-2017. Dat maakten de organisatoren van deze jaarlijkse verkiezing, ScienceGuide en het Interstedelijk Studenten Overleg, ISO, vandaag bekend. Naast Elffers zijn lector Leren met ICT Marijke Kral (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) en lector Schulden en incasso Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht) genomineerd. Op 2 februari wordt bekend wie van deze drie vrouwen met de titel ‘Lector van het Jaar 2016-2017” naar huis gaat.

Ongelijkheid

De verkiezing ‘Lector van het Jaar’ vindt dit studiejaar voor de zevende maal plaats. Doel van de verkiezing is om het belang van lectoraten binnen het hoger beroepsonderwijs aan de hand van wisselende thema’s over het voetlicht te brengen. Het thema van de landelijke verkiezing is dit jaar ‘maatschappelijke ongelijkheid’, een breed onderwerp dat hoog op de politieke agenda staat. Reden voor de organisatoren om dit thema te ‘adopteren’ voor deze verkiezing. Uit een groot aantal voorgedragen lectoren zijn er nu drie genomineerd. Alle drie de lectoren hebben vanuit een eigen invalshoek in relatie tot hun lectoraat te maken met het thema ‘maatschappelijke ongelijkheid’.

Emancipatie-opdracht

Louise Elffers, HvA-lector beroepsonderwijs sinds 2015, richt zich binnen haar lectoraat op de oorzaken van slagen en falen van studenten in het hbo. In haar onderzoeksprogramma heeft Elffers specifieke aandacht voor de doorstroom vanuit het mbo naar het hbo, een thema dat ook op de landelijke politieke agenda staat. Elffers spreekt het hbo aan op haar verantwoordelijkheid om niet alleen oog te hebben voor het studierendement (kwalificerende functie hbo), maar ook de emancipatie-opdracht van het hbo hoog te houden.
Dat betekent bijvoorbeeld dat zogenoemde ‘stapelaars’, studenten die na het mbo naar het hbo gaan, evenveel kansen moeten hebben als studenten die direct het hbo betreden. Daarin gaat het volgens Elffers nog wel eens mis. Zij wijst op drempels die het hbo – bedoeld of onbedoeld – opwerpt voor bepaalde groepen studenten, waardoor er ‘ongelijkheid’ tussen groepen studenten ontstaat.

Actief betrokken

In een toelichting op de nominatie roemt ScienceGuide/ISO Elffers voor het feit dat zij het thema ‘maatschappelijke ongelijkheid’ in relatie tot studiekansen binnen het hbo met haar lectoraat op de kaart heeft gezet. ScienceGuide/ISO wijst daarbij op het feit dat Elffers op dit moment de mogelijkheden onderzoekt om mbo-studenten ter voorbereiding op het hbo extra ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld via zomercursussen en coachingsprojecten. Daarmee moeten mbo’ers beter worden klaargestoomd voor de overstap naar het hbo. Waardering is er ook voor het feit dat dat Louise Elffers ervoor gezorgd heeft dat uiteenlopende partijen in Amsterdam samenwerken in een programmaraad, waarin wordt besproken welke aanpak gewenst is om de doorstroom in het onderwijs te verbeteren. Hierdoor zijn de gemeente, schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, mbo- en hbo-instellingen inmiddels actief betrokken bij het lectoraat.

Winnaar

De winnaar van de verkiezing “Lector van het jaar 2016-2017’ wordt op 2 februari in aanwezigheid van minister Bussemaker van Onderwijs bekend gemaakt tijdens het talentonderwijsseminar “Open voor Talent” in Den Haag, een initiatief van het ISO in samenwerking met het Ministerie van OCW.