Hogeschool van Amsterdam

HvA werft CvB-lid met portefeuille Financiën & Bedrijfsvoering

7 nov 2016 18:00 | Afdeling Communicatie

De Raad van Toezicht HvA (RvT-HvA) heeft met instemming van de medezeggenschap de profielschets en de procedure vastgesteld voor de werving van een nieuw lid van het College van Bestuur HvA met de portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering. Ook in het verdere traject zal de RvT-HvA nauw samenwerken met de medezeggenschap en decanen van de HvA. Er vindt een open werving plaats.

Benoemingsprocedure

In de benoemingsadviescommissie (BAC) zitten een lid van de RvT, een decaan, twee leden van de medezeggenschap en een lid van het CvB. De leden van de commissie zijn gebonden aan vertrouwelijkheid. Conform de procedure zullen CvB en decanen draagvlakgesprekken voeren met de door de BAC voorgedragen kandidaat, waarna de voorgenomen benoeming door de RvT voor advies wordt voorgelegd aan de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Ook met hen worden draagvlakgesprekken gevoerd. Het voorgelegde advies en de draagvlakgesprekken zijn vertrouwelijk. Na de benoeming presenteert het nieuwe collegelid zich tijdens een openbare bijeenkomst aan de hogeschoolgemeenschap.

Voor het CvB UvA wordt tegelijkertijd geworven voor een portefeuillehouder Financiën en Bedrijfsvoering in een aparte procedure met een eigen BAC.

Bekijk hier de profielschets voor CvB-lid HvA met portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering

Solliciteer via de vacaturepagina van de HvA