Hogeschool van Amsterdam

Elisabeth Minnemann nieuw lid Raad van Toezicht HvA

10 okt 2016 16:09 | Afdeling Communicatie

Dr. Elisabeth Minnemann is per 10 oktober 2016 toegetreden tot de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam (RvT-HvA). Zij neemt de plaats in van Monika Milz, die na twee zittingstermijnen per 1 oktober statutair is teruggetreden. Met de komst van Elisabeth Minnemann bestaat de RvT-HvA weer uit drie personen. De twee andere leden zijn drs. Marleen Barth en Rinse de Jong RA.

Elisabeth Minnemann is in het dagelijkse leven werkzaam als directeur Internationaal bij de gemeente Den Haag. In die rol is zij onder andere belast met de profilering, het stakeholdersmanagement en de communicatiestrategie van Den Haag als internationale stad van vrede en recht. Tussen 2009 en 2015 werkte Minnemann als directeur bij de Hogeschool Rotterdam bij respectievelijk het Instituut voor Managementopleidingen en het Instituut voor Bedrijfskunde. Daarmee is de wereld van het hoger beroepsonderwijs voor haar bekend terrein.

Minnemann, van origine Duitse, studeerde Psychologie en Filosofie aan de Universiteit van Bonn. Na het behalen van haar master Psychologie in Bonn werkte zij tussen 1987 en 2000 onder meer als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Heidelberg waar zij ook promoveerde. Daarna volgden verschillende advies functies in het bedrijfsleven en de publieke sector in Amsterdam en Kuala Lumpur.

De Raad van Toezicht van de HvA is primair belast met het toezicht op het College van Bestuur van de HvA en staat hen tevens met raad en daad bij in hun dagelijks werk. Belangrijke documenten zoals het instellingsplan, het financieel jaarverslag, de begroting en het bestuurs- en beheersreglement moeten door de RvT-HvA worden goedgekeurd. Ook het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg, het aanwijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan de RvT-HvA en het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het College van Bestuur zijn taken van de RvT-HvA.