Hogeschool van Amsterdam

'Bedrijfsleven moet zich verbinden met "emancipatormotor" hbo'

Oproep van rector Huib de Jong bij start studiejaar

1 sep 2016 13:55 | Afdeling Communicatie

Huib de Jong, rector van de Hogeschool van Amsterdam, pleit bij de opening van het nieuwe studiejaar voor sterkere samenwerking tussen hbo en werkgevers.

De Jong: ‘Werkgevers verwachten van het hbo dat wij steeds sneller meebewegen met de vragen en uitdagingen van de beroepspraktijk en met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Als HvA moeten we meedenken en bijvoorbeeld het gangbare aanbod van volledige programma’s loslaten en oplossingen bieden in modules. Op hun beurt moeten werkgevers zich committeren aan het beroepsonderwijs en meedenken en sturen aan de ontwikkeling daarvan.’

Ook wijst De Jong in zijn betoog op de essentiële rol die de hogeschool speelt in de Amsterdamse samenleving. ‘Ieder talent kan bij ons terecht voor een opleiding die kwalificeert voor een beroep, maar die ook bijdraagt aan persoonlijke vorming en het vermogen bij te dragen aan de samenleving.’

De opening vindt plaats op 1 september 2016  om 15.30 uur in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam.

Lees de tekst van rector Huib de Jong.