Hogeschool van Amsterdam

Eerste lichting omscholingstraject Make IT Work klaar

26 sep 2016 12:02 | Afdeling Communicatie

Op 21 september ontvingen de eerste veertien cursisten van het omscholingstraject Make IT Work hun certificaat op hbo-niveau. Ze hebben een programma doorlopen voor hoogopgeleide werklozen die in één jaar worden opgeleid tot software engineer. Allen hebben inmiddels werk.

Amsterdam en de omliggende gemeentes kampen met hoge (jeugd)werkloosheid. Tegelijk zijn er ongeveer 10.550 openstaande ICT-vacatures. Het project Make IT Work biedt een oplossing voor beide problemen. Hbo’ers en academici volgen een half jaar lang een intensieve studie tot software engineer aan de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam. Vervolgens werken zij gedurende een half jaar bij één van de aangesloten werkgevers. Tijdens dit half jaar komen zij een dag per week terug naar de HvA voor bijscholing. Het traject leidt op tot software engineer op hbo-niveau.

De veertien cursisten die op 21 september als eerste hun certificaat ontvangen zijn afgestudeerd bachelor of master van uiteenlopende opleidingen, zoals geschiedenis, criminologie of celbiologie. Het afgelopen studiejaar is elk kwartaal een nieuwe groep gestart. Op 6 september startte de vijfde groep waarmee het aantal cursisten op 76 komt.

Achtergrond

Make IT Work maakt deel uit van het door de Amsterdam Economic Board opgestelde regioplan Werk maken van talent. Minister Asscher van Sociale Zaken en de aangesloten werkgevers investeren samen in totaal 14 miljoen in het werkgelegenheidsplan, waarvan 1,8 miljoen naar Make IT Work gaat. Deze subsidieperiode loopt nog tot september 2017, maar de intentie is Make IT Work daarna voort te zetten in samenwerking met werkgevers en eventueel andere hogescholen.

Belangstellende hoogopgeleiden zonder werk of op zoek naar ander werk en werkgevers die op zoek zijn naar invulling van hun ICT-vacatures vinden meer informatie op www.hva.nl/makeitwork.