Hogeschool van Amsterdam

Reactie Raden van Toezicht op brief CMR

1 jun 2016 15:10 | Afdeling Communicatie

De Raden van Toezicht van de HvA en UvA hebben vandaag een brief geschreven aan de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA.

De brief is een antwoord op de brief die de CMR gisteren stuurde aan de RvT

Klik hier voor de brief van de RvT.