Hogeschool van Amsterdam

HvA Onderwijsconferentie: Studentbetrokkenheid

7 apr 2016 21:46 | Afdeling Communicatie

Als een student zich betrokken voelt bij zijn opleiding, is de kans groter dat hij of zij die succesvol doorloopt. ‘Studentbetrokkenheid’ is dan ook een thema dat heel veel HvA'ers aanspreekt, zo blijkt op de Onderwijsconferentie op 7 april. Die vormt voor de aanwezigen dé gelegenheid om te onderzoeken hoe wij de betrokkenheid van onze studenten kunnen versterken.

Rector Huib de Jong start met een persoonlijke anekdote. Als jonge docent Bestuurskunde werd hij eens erg boos op een van zijn studenten. Die bedankte hem daarvoor later; pas vanaf dat moment was zij zich echt gaan inzetten voor haar studie. Met deze ervaring illustreert De Jong drie basisvoorwaarden voor studentbetrokkenheid. Ten eerste moet er vertrouwen zijn, ten tweede gaat het om authentiek zijn, en tot slot is een goede docent altijd ‘aanraakbaar’. ‘Student engagement is de essentie van het onderwijs’, zegt de rector.

Betrokkenheid komt van twee kanten

HvA-lector Beroepsonderwijs Louise Elffers vertelt in haar keynote wat studentbetrokkenheid in essentie is: interactie. ‘Betrokkenheid komt van twee kanten’, stelt zij. Als het om studie-uitval gaat, wijzen onderwijsinstellingen nogal eens naar studenten. ‘Moeilijke studenten, dat hoor je vaker,’ zegt Elffers. Maar voor álle studenten geldt dat zij het in de eerste plaats nodig hebben zich welkom te voelen. De onderwijsinstelling moet zelf óók de hand uitsteken: als we studenten bij de start al actief benaderen om die binding te versterken, verhoogt dat de kans op succes.

‘Hoe versterken we deze betrokkenheid?' vraagt Elffers zich hardop af. Allereerst door goed onderwijs te geven: boeit de inhoud van de opleiding de student, dan ontstaat er binding. En door een gevoel van gemeenschap te creëren. Elffers pleit niet voor een softe aanpak: we hoeven geen kopjes thee met studenten te drinken en ze over de bol te aaien. Onderzoek laat juist zien dat studenten meer studeren en zich meer thuis voelen op de opleidingen als er hogere eisen aan ze worden gesteld.

Studenten om trots op te zijn

Hierna volgen pitches van studenten over hun betrokkenheid bij de HvA. Pabostudentes Noussaiba Dghoughi en Shaima Amezguiou vertellen over de studievereniging die zij gaan oprichten. HvA-student, medewerker, topsporter en wereldkampioen Larissa Klaassen maakt grote indruk met haar verhaal over hoe vrijwel alles mogelijk is als je erin gelooft, ook als je een beperking hebt. ICT-student Peshmerge Morad vluchtte een paar jaar geleden uit Syrië. In foutloos Nederlands vertelt hij hoe hij aan debatten en een filmfestival voor (vluchteling)studenten heeft meegewerkt. ‘We hoeven niet omarmd te worden, maar willen graag begrip voor de moeilijke situatie waar we in zitten.’

Het initiatief Link van Studentzaken sluit hierbij aan: vluchteling-studenten aan de HvA worden gekoppeld aan een medewerker, die hen als ‘coach’ helpt bij het opbouwen van een netwerk.

Docent van het Jaar: Freke Heideman

Daarna volgt de spannende ontknoping van de Docent van het Jaar Verkiezingen. Dit jaar brachten 5757 HvA-studenten een stem uit op hun favoriete docent; een record. Docente Freke Heideman van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding (opleiding Leraar Biologie) wint de titel. ‘Lesgeven is het mooiste wat er is’, vindt de trotse winnaar. De tweede prijs gaat naar Hendrik Jan Walrave (faculteit Maatschappij en Recht). Fabian Broers (faculteit Bewegen, Sport en Voeding) krijgt de derde prijs.

De zaal in

Het Theater Tussen de Bedrijven geeft schwung aan de ochtend: regelmatig duiken de twee presentatoren in de zaal op, om studenten en medewerkers te bevragen. De band op het podium zet de antwoorden van het publiek om in geïmproviseerde liedjes in rock, smartlap en metal. De presentatoren vragen ook aan medewerkers kriskras door de zaal wat zij na deze ochtend gaan doen om de studentbetrokkenheid te vergroten. Uit veel reacties blijkt: extra aandacht is vaak al waar het om gaat. Er is niets ingewikkelds voor nodig; studentbetrokkenheid is eigenlijk heel dichtbij.

De 'warming-up': de schouders van je buurman vastgrijpen en roepen: 'wat fijn dat je er bent'